Rada školy

za rodičov

   Mgr. Beáta Dubinská

   Iveta Klajberová

   Mária Szabóová

za pedagógov

     Judita Susnyáková

     Anna Urbanová

za nepedagógov

     Eva Kukuricásová

delegovaní členovia

      PaedDr. Klára Vranaiová

      Edita Mušinská

poslanec MZ Mgr.Gabriela Janičová