Aktivizujúce metódy vo výchove

14.09.2015 13:03

Naša MŠ sa zapojila do projektu Aktivizujúce metódy vo výchove, ktorý trval 30 mesiacov.  Dňa 10.9.2015 v Košiciach boli na záverečnej skúške pedagógovia J. Susnyáková, Mgr. A. Szamecová, Mgr. A. Somogyiová. Prezentovali  svoju záverečnú prácu pred trojčlennou komisiou ,záverečný pohovor bol úspešným ukončením akreditovaného vzdelávacieho programu Aktivizujúce metódy vo výchove ich význam a formovanie hodnotového systému,s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti.Vzdelávanie bolo zamerané na mediálnu, etickú, zdravotnú a dopravnú výchovu.V novom školskom roku budú môcť naplno využívať vo svojej praxi získané zručnosti i interaktívne digitálne pomôcky, nosiče na ktorých je umiestnených celkom 132 edukačných videoprogramov, 13 softvérových riešení interaktívnych prvkov a 264 predvolených, odborne garantovaných náplní.