Deň Zeme v MŠ Rosnička Budulov

22.04.2015 18:13

Tradičného podujatia pri príležitosti Dňa Zeme v MŠ Budulov sa zúčastnili 3 deti z Autíčkovej triedy.Aktivity na školskom dvore s environmentálnym zameraním boli zaujímavým spestrením osláv Dňa Zeme.