Dotkni sa Zeme- Na pomoc prírode s rovesníkmi

23.04.2013 13:17

Pozvanie MŠ Rosnička v Budulove, prijala aj naša MŠ. 2 deti reprezentovali našu MŠ,v úvode si vypočuli  zaujímavý príbeh o Špinďurke, zahrali sa na záhradníkov.Svoje výtvarné nadanie, tvorivosť vyjadrili deti ako ozajstní výtvarníci.Spolupracovali deti z jednotlivých MŠ v skupinách a výsledkom boli 4 nádherné obrazy - 4 ročné obdobia. Všetky aktivity boli realizované na čerstvom vzduchu ,vo voľnej prírode, príjemnom prostredí dvora MŠ. Krátku vychádzku ku rybníkom a následnú úlohu , vytvoriť z prírodnín mandulu zvládli hravo.Príjemné dopoludnie ,plné zaujímavých environmentálnych aktivít. Ďakujeme za pozvanie a nové zážitky.