Fašiangy: Karneval pre deti , Valentínska zábava pre dospelých

07.03.2014 13:11

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a na Slovensku

najrozšírenejších fašiangových pesničiek.

 Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava. Dňa 14. februára sa v priestoroch Bowling Clubu na ľadovej ploche zabávali aj naše deti. Karnevalom sprevádzal a zabával detičky  UJO ĽUBO. Dňa 28. 2. sa zabávali v priestoroch jedálne Zš Severná rodičia , priatelia a aj  pedagógovia MŠ na Povalentínskej zábave. O dobrú zábavu sa postarala hudobná skupina Triál.Organizačne zabezpečili zábavu rodičia zo ZRPš a Rady školy.

Najveselšie obdobie roka však strieda 40- dňový pôst. Ukončia sa všetky zábavy a svet 
sa vráti opäť na rok do starých koľají.Obdobie
veľkonočného pôstu začína dňom, ktorý poznáme pod 
názvom Popolcová streda alebo Škaredá streda. Je to 
pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta podľa lunárneho 
kalendára a pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Toho 
roku pripadá Popolcová streda na 5. marca.