Na návšteve v 1. ročníku ZŠ

21.06.2014 11:49

Dňa 19.06.2014 sme navštívili prváčikov ZŠ Severná 21 v Moldave n/B.
Predškoláci z Autíčkovej a Lietadielkovej triedy sa stretli s kamarátmi a pozorovali ich na vyučovaní pod vedením p.učitelky Beáty Dubinskej.
Prváci čítali z čítanky, počítali príklady na tabuli a riešili tajničku.
Naše deti mali možnosť vyskúšať si ako sa píše kriedou na školskú tabuľu a vyriešili počtové úlohy, zaspievali piesne po anglicky.
Pre predškolákov to bol pekný zážitok.

Aj deti z Vláčikovej a Lodičkovej triedy navštívili svojich kamarátov v prvomročníku. Boli sme v kráľovstve Tatka Šmolka a hľadali sme spolu s prvákmi cestu do domčeka kamarátom Šmolkom. Plnili sme úlohy, počítali, čítali, pomenovávali sme zvieratká a zaspievali sme si s našimi kamarátmi.Ďakujeme pani učiteľke za krásny zážitok.