Ranné otváranie v čase od 6.00h -do 7.00h

27.08.2013 20:07

OTVÁRANIE školský rok 2013/2014

1.    polrok

Ranné otváranie- v čase od 6.00h do 7.00h sa deti schádzajú v triedach:

   2. –  6. september 2013                    1. pavilón dolná trieda

9. -    13. september                             1. pavilón dolná trieda

16. - 20. september                             1. pavilón horná trieda

23. -  27. september                             1. pavilón horná trieda

   30. -   4.  október                              2. pavilón horná trieda

   7. - 11. október                                 2. pavilón horná trieda

14.  - 18. október                                  2. pavilón dolná trieda

21.  - 25. október                                  2. pavilón dolná trieda

28.  -   1. november                              1. pavilón dolná trieda

   4. -   8. november                              1. pavilón dolná trieda

11. - 15. november                               1. pavilón horná trieda

18. -  22. november                              1. pavilón horná trieda

25. -  29. november                               2. pavilón horná trieda

   2. -   6. december                                 2. pavilón horná trieda                                              

9. -    13. december                                2. pavilón dolná trieda

16. - 20. december                                2. pavilón dolná trieda

  6. - 10. január 2013                            1. pavilón dolná trieda

13. - 17. január                                      1. pavilón dolná trieda

20. - 24. január                                      1. pavilón horná trieda

27. -   31. január                                      1. pavilón horná trieda

2. polrok

  3.  - 7. február                                     2. pavilón horná trieda

10. - 14. február                                    2. pavilón horná trieda

17. - 21. február                                    2. pavilón dolná trieda

24. -  28.február                                      2. pavilón dolná trieda

  3. -   7. marec                                      1. pavilón dolná trieda

10. - 14. marec                                     1. pavilón dolná trieda

17. - 21. marec                                     1. pavilón horná trieda

24. -  28. marec                                     1. pavilón horná trieda

  31. -   4. apríl                                       2. pavilón horná trieda

  7. - 11. apríl                                         2. pavilón horná trieda

14. - 18. apríl                                         2. pavilón dolná trieda

21. - 25. apríl                                        2. pavilón dolná trieda

28. -  2. máj                                          1. pavilón dolná trieda

  5. - 9. máj                                            1. pavilón dolná trieda

12. - 16. máj                                          1. pavilón horná trieda

19. - 23. máj                                          1. pavilón horná trieda

26. - 30. máj                                         2. pavilón horná trieda

  2. -  6. jún                                           2. pavilón horná trieda

9. - 13. jún                                                      2. pavilón dolná trieda

16. - 20. jún                                          2. pavilón dolná trieda

23. - 27. jún                                          1. pavilón dolná trieda