Organizačná štruktúra našej MŠ

Materská škola, Severná 19, Moldava nad Bodvou

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

 

RIADITEĽKA MŠ

úväzok 100%

    

PEDAGOGICKÝ  ÚSEK

 

PREVÁDZKOVÝ  ÚSEK

1

Učiteľka MŠ

úväzok 100%

triedna učiteľka

Školská jedáleň

 

Školníčka – upratovačka

100%

2

Učiteľka MŠ

úväzok 100%

triedna učiteľka

Vedúca školskej jedálne

100%

 

Upratovačka

100%

3

Učiteľka MŠ

úväzok 100%

triedna učiteľka

Upratovačka

100%

4

Učiteľka MŠ

úväzok 100%

triedna učiteľka

Vedúca kuchárka

100%

 

 

5

Učiteľka MŠ

úväzok 100%

Kuchárka

100%

 

 

6

Učiteľka MŠ

úväzok 100%

Kuchárka

100%

 

7

Učiteľka MŠ

úväzok 100%

Pomocná kuchárka

100%

 

EKONOMICKÝ, MZDOVÝ A PERSONÁLNY ÚSEK

ÚSEK BOZP A PO

Zabezpečuje zriaďovateľ Mesto Moldava nad Bodvou

 

Poradné orgány riaditeľa

  • PEDAGOGICKÁ RADA
  • METODICKÉ ZDRUŽENIE

 Poradné orgány školy

  • RADA ŠKOLY
  • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE