INTEGRAČNÝ A VZDELÁVACÍ PROGRAM „MEDVEDÍK NIVEA POMÁHA DEŤOM V PRÍPRAVE NA ŠKOLU“

Integračný a vzdelávací program MEDVEDÍK NIVEA pomáha predškolákom zvládnuť úspešný vstup do prvej triedy a zameriava sa pritom na rozvoj nielen individuálnych schopností dieťaťa, ale rozvíja tiež jeho činnosť v kolektíve, rodine a podporuje voľnočasové aktivity. 

Pre každý školský rok je pripravená jednotiaca, nosná téma. Je určený predovšetkým deťom predškolského veku. Naša materská škola,  pracovala s týmto programom prvý rok veľmi úspešne.Budeme s programom pracovať aj v školskom roku 2017/2018. Program ponúka inovatívne prvky, ktoré dopĺňajú našu výchovno-vzdelávaciu činnosť o nové, aktuálne aktivity. V tomto letnom období je azda najväčším prínosom zaslanie bábik , ktoré sú vyrobené z materiálov citlivých na UV žiarenie. Bábika tak, keď na ňu dieťa neaplikuje opaľovací prípravok, pri pobyte na slnku sčervenie, „spáli sa“. Po nanesení ochranného krému efekt sčervenania zmizne. Deti tak môžu názorne pozorovať čo sa deje s ich pokožkou, keď nie je chránená pred slnečným žiarením. Táto osveta prispieva k rozvíjaniu poznania detí, ako si aj v lete chrániť zdravie a potrebu dbať o svoje telo.