Aktivizujúce metódy vo výchove evalvácia

24.09.2015 12:29

Naša MŠ  bola  ako jediná v Moldave n/B zapojená do pilotnej fázy projektu AMV.Dnes dopoludnania v Lietadielkovej triede si pozrela edukačné aktivity  pani Mgr. Mária Tóthová , ktorá v spolupráci s Mgr. A. Somogyiovou a Mgr. A. Szamecovou vyhodnocovala stav kvality, efektívnosti rôznych aspektov výchovy a vzdelávania. Cieľom dnešnej  evalvácie bolo sledovať využívanie aktivizujúcich metód. Dňa 29.9. v Autíčkovej triede bude prebiehať evalvácia s pani učiteľkou Susnyákovou.Evalvácia predstavuje systematické zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov podľa určitých kritérií s cieľom prijať ďalšie rozhodnutia, ktoré významne ovplyvnia ďalšiu činnosť vzdelávania a práce školy.