Nech sa páči vstúpte :-) youtu.be/tVUwVFGUgCk

 

 

 

"Povedz mi a ja zabudnem, ukáž mi a ja si zapamätám, nechaj ma konať a ja pochopím."

„Ak sa narodí dieťa, prežívame nielen hrdosť, ale aj teplý radostný cit k tejto drobnej bytosti. Odpovedajme preto dieťaťu na lásku láskou, milým slovom a vrúcnym objatím.“
Predškolské roky sú iba pôdou pre rastlinu, ktorá sa bude v budúcnosti buď primerane rozvíjať alebo uschne, pretože ju nikto dlho nepolieval. 
Kvet, ktorý sa premení na dobré alebo na zlé plody. Veľa bude závisieť nielen od náhody, ale aj od nášho vedomého vplyvu, od vôle a vytrvalosti, od úrovne sebauvedomenia a aktivity dieťaťa, aby bolo úspešné.
 

" V krásnom meste na sídlisku, tam kde slnko svieti celý deň, stojí škôlka utešená, smiech a džavot počuť len.

... na koho to slnko svieti?

Na naše detičky -  z Vláčikovej, Lodičkovej, Autíčkovej, Lietadielkovej  triedy.

                  "Slnko detstva musí mať takú silu, aby vydržala po celý život."

 Charakteristika Materskej školy Veselá zebra 

Materská škola sa nachádza na Ulici severnej 19 v Moldave nad Bodvou. Je najmodernejšou, typizovanou a najväčšou materskou školou v okrese Košice - okolie. Vznikla v roku 1982. V materskej škole sa nachádza päť tried, každá trieda má šatňu, sociálne zariadenia, herňu, spálňu, jedáleň a výdajňu jedál. V hospodárskej budove sa nachádza kancelária riaditeľky,  a na prízemí moderne zariadená kuchyňa.

MŠ poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 2-6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.V školskom roku 2022/2023 materskú školu navštevuje 107 detí. O deti sa stará 10 kvalifikovaných pedagógov 1 špeciálny pedagóg a pedagogický asistent a 7 pracovníčok personálu. Pri svojej práci využívame moderné metódy a formy práce s deťmi, kladie sa dôraz na dieťa a jeho osobnosť bez rozdielu národností.

Deťom ponúkame možnosť oboznamovať sa s cudzím jazykom-anglickým na základe licencie hravou formou dvakrát týždenne.Novinkou je, že oboznamovanie sa s cudzím jazykom je aj pre deti mladšej vekovej kategórie od 3 rokov.Lekcie sú prispôsobené primerane veku dieťaťa.Deťom sa venujú naši pedagógovia ,ktorí majú certifikát z odbornej skúšky anglického jazyka.

Zameranie MŠ je na dopravnú výchovu.

Rozdelenie tried:

      

    1.TRIEDA VLÁČIKOVÁ  

         

      

         

   

Eva Tothová riaditeľ MŠ

 
 
 
  
Mgr. Adriana Szilágyi 

      

 

      2. TRIEDA LODIČKOVÁ  

 

 

    

                        

         

Anna Urbanová

Gabriela Garčárová

      3. TRIEDA AUTÍČKOVÁ  

 II.pavilón poschodie

      

           

 

Mgr.Eva Glatz
Ing. Miroslava Paulinská

               

 

 

  4. TRIEDA LIETADIELKOVÁ   

II.pavilón prízemie

                                 

      

 

    

 

 Mgr. Adriana Somogyiová   

      

Mgr. Andrea Szamecová 

 

5. trieda Kolobežková

BC. Nikola Laczkó
Zuzana Kirňak
 

 6. trieda Zebričková

Mgr. Petronela Bartók
Slavomíra Hodermarská