Rada školy

za rodičov

   Mgr. Beáta Dubinská

   Iveta Klajberová

   Mária Szabóová

za pedagógov

     Judita Susnyáková

     Anna Urbanová

za nepedagógov

     Eva Kukuricásová

delegovaní členovia

      PaedDr. Klára Vranaiová

      Edita Mušinská

      Ing.Vojtech Bodnár