Kolektív MŠ        PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Riaditeľ: 

                                 
    
                             Eva Tothová

 

                                                        

Pedagógovia:

   

 

       
  
Mgr.Adriana Somogyiová
Mgr.Andrea Szamecová
 
   

Anna Urbanová
 

 

      

     
 
         


Gabriela Garčárová
 
     
        

 Judita Susnyáková
 
       


 Sylvia Zakarová
Adriana DrágaMgr. Nikola Štarmachová
Mgr. Adriana Szilágyi

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
 

Vedúca školskej jedálne:

    


  Zlatka Glatzová
 

 

     

Kuchárky:

      
Mária Mayerová
 
        

Agnesa Drotárová   Jarka Šimonová
 

Školníčka:

      

Eva Kukuricásová
 

Upratovačky:  

     

 
 
      

  

  Mária Ilavská
Veronika Balážová