Kolektív MŠ        PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Riaditeľ: 

                                 
                         
                                 Eva Tothová

 

                                                        

Pedagógovia:

   

 

       
         
Mgr.Adriana Somogyiová
 
   

Anna Urbanová
 

 

        

     
 
         


Gabriela Garčárová
 
 

Mgr.Andrea Szamecová
 
        

 Judita Susnyáková
 
       


 Sylvia Zakarová
Adriana DrágaMgr. Nikola Štarmachová


NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
 

Vedúca školskej jedálne:

      Zlatica Glatzová  

Hlavná kuchárka:

    ŸLuboslava Gorcsosová  

Kuchárky:

      
Mária Mayerová
 
        

Agnesa Drotárová
 

Školníčka:

      

Eva Kukuricásová
 

Upratovačky:  

       
 
      

Beáta Pergelyová  Mária Ilavská