Správy o výchovno vzdelávacej činnosti

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018
 
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
 
Stanovisko k odovzdanej a prerokovanej dokumentácii
 
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016