Deň materských škôl

04.11.2015 17:00

Pri príležitosti vyhlásenia sviatku Dňa materských škôl na Slovensku sa aj naša materská škola zapojila dnes dopoludnia do plnenia aktivít v amfiteátri nášho mesta.