Deň mlieka

26.05.2015 18:45

V rámci Svetového dňa mlieka sa dňa 25.mája 2015 štvorčlenné družstvo našej MŠ zúčastnilo osláv Dňa mlieka v II. MŠ Stonôžka. Aby deti pomohli kozičke, ktorú líška vyhnala z domčeka, súťažné družstvá z jednotlivých materských škôl  plnili vedomostné a zábavné úlohy. Svojou šikovnosťou a vedomosťami deti pomohli kozičke vrátiť sa do domčeka a mohli si  pochutnať  na zdravých nátierkach a mliečku.