Deň otvorených dverí v I. ZŠ

18.12.2014 20:09

9. decembra  brány školy sa otvorili v rámci dní otvorených dverí.Aj naši predškoláci mali možnosť nakuknúť" do života  školy, pozrieť si priestory školy, učebne, či oboznámiť sa s prácou pedagógov. Sprievodcami predškolákov boli  šikovné deviatačky ale aj Poškoláci - členovia Literárno dramatického krúžku, ktorí prítomných pobavili svojím interaktívnym divadielkom. Z  prezentácie pani riaditeľky sa prítomní dozvedeli o výsledkoch našej školy, zameraní, cieľoch.