Karneval

22.01.2014 16:20

„Hurá je to tu, radujú sa všetci,
prišiel opäť k nám detský karneval.
Rýchlo masky von, nabok všetky veci,
dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál...“

Stretneme sa 14.2.2014