Krásny MDD

31.05.2015 16:52

Zajtra je veľký sviatok detí.
Zaspievame o slniečku,
o lete,
aby bolo dobre deťom
na svete.