Lesníci a predškoláci

23.04.2015 17:12

Dnes dopoludnia na našom školskom dvore  lesníci z Košíc pripravili pre našich predškolákov environmentálne aktivity. Deti s nadšením plnili dané úlohy na jednotlivých stanovištiach. Boli odmenené vymaľovankou a pexesom. Môžu spoznávať obyvateľov lesa práve prostredníctvom obrázkov pexesa. Les je ako veľká kniha, v ktorej sa oplatí naučiť čítať.MŠ obdržala aj pochvalný list od Lesy Slovenskej republiky,štátny podnik Odštepný závod Košice.  -as-