Nová akcia

19.09.2011 16:00

Milí rodičia, pozývame vás na ZRPŠ ,ktoré bude dňa 19.09.2011 o 16.00 v telocvični MŠ.Tešíme sa na Vás