OZNAM

14.12.2013 17:41

Oznam!
Riaditeľka MŠ Severná 19 Moldava nad Bodvou Vám týmto oznamujem, že po konzultácii s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva odboru Hygieny detí a mládeže v Košiciach a so súhlasom zriaďovateľa -Mesto Moldava nad Bodvou, na základe zistenia prudkého zvýšenia chorobnosti detí pristupujem k zátvoru MŠ na 5 kalendárnych dní od 16.12.2013 - 20.12.2013.
Ďakujem za porozumenie.
riaditeľka MŠ 
Eva Tothová