Preventívne vyšetrenie očí

16.02.2015 12:46

Krajské stredisko Košice vďaka projektu 1.Lion´s clubu ,,Plusoptix našim deťom" vykoná zajtra preventívne vyšetrenia očí detí priamo v našej materskej škole.Prístroj pracuje na princípe videokamery.Po zmeraní výsledky zhodnotí, výstupom je protokol,ktorý obdrží rodič dieťaťa.