Šarkaniáda

03.11.2013 17:54

 Do púšťania šarkanov sa dňa 24. októbra zapojila celá naša MŠ. Počasie bolo ideálne, ba aj vetríku sa chcelo pofukovať. Stačil na to, aby lietajúci draci vzlietli a deti za nimi bežali, pokiaľ farebné šarkany neklesli k zemi.   Lietali vlastnoručne vyrobené, ale aj kúpené farebné šarkany.