Som kráľom svojho sveta – Spoznaj sám seba a porozumieš ostatným

02.11.2014 12:31

Dňa 28.10. sa pani učiteľka Somogyiová zúčastnila v Košiciach odborno metodického seminára

Spoznaj sám seba a porozumieš ostatným, Sebapoznanie a jeho vloženie do výchovy.

 Prezentovala Mgr. Darina Vranová autorka knihy Som kráľom svojho sveta – Škriatkovia pomáhajú deťom. Píše v nej o svojej ceste za vyššou sebaúctou a ako  tieto poznatky využila pri pôsobení na deti. Obsahuje schémy nášho konania, myslenia pri vyššej sebaúcte, nižšej, sebapoznávacie úvahy pre deti, sebapoznávacie otázky pre riešenie nedorozumení.Súčasťou boli aj metodické informácie, námety, konkrétne cvičenia pre praktické využitie v predprimárnom vzdelávaní.