Štvorhlavý drak od uja Ľuba

15.04.2015 13:38

 " Kde bolo, tam bolo..." alebo " Za siedmimi horami, za siedmimi dolami...", väčšinou takto sa začínajú rozprávky pre deti. Tá o Štvorhlavom drakovi od uja Ľuba sa začala tiež tak. Okrem rozprávky deťom ujo Ľubo priniesol novú rozprávkovú knižku s CD pesničkami , ktorú si môžu rodičia kúpiť pre svoje deti. Atmosféra počas divadielka bola veselá, deti sa do rozprávky zapájali spevom a pohybom, ako je to pri návšteve uja Ľuba zvykom. Rozprávkou sa deťom rozvíjajú vyjadrovacie schopnosti, hodnotia konanie postáv, preciťujú dianie v rozprávke a to je dôležité pri vývine dieťaťa.