zápis detí

15.02.2013 14:02

 Pozývame rodičov so svojimi deťmi na zápis, ktorý sa uskutoční denne od
15.2.2013 do 15.03.2013. Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť v jednotlivých triedach.