DOTKNI SA ZEME

30.04.2014 13:25

Na pozvanie MŠ Rosnička Budulov sa družstvo  z  našej MŠ  zúčastnilo

v environmentálnom projekte DOTKNI SA ZEME - Na pomoc prírode s rovesníkmi organizovanom z príležitosti Medzinárodného dňa Zeme. Deti si v areáli MŠ vyrobili papier, sadili šalát, a zhotovili hotel pre hmyz. V závere bolo každé dieťa odmenené ,MŠ dostala diplom a vecnú cenu.