na zamyslenie

26.08.2012 19:51

Dieťa                      

 

Ak dieťa žije v prostredí  :  

lásky  - naučí sa, že svet je nádherné miesto pre život                                            

úprimnosti  - naučí sa mať vieru v seba a v tých, s ktorými sa stretáva

otvorenosti  - naučí sa, čo je pravda

čestnosti  - naučí sa, čo je spravodlivosť

uznania  - naučí sa vážiť si samo seba

prijatia  - naučí sa milovať

pochvaly  - naučí sa byť vďačné

znášanlivosti  - naučí sa byť trpezlivé

povzbudzovania  - naučí sa mať zdravú sebadôveru

 

Ak dieťa žije v prostredí  :

kritiky  - naučí sa odsudzovať

nepriateľstva  - naučí sa bojovať

strachu  - naučí sa báť

ľútosti  - naučí sa ľutovať sa

žiarlivosti a nedôvery  - naučí sa cítiť vinným

 

 

 

 

 

Detské zrkadlo            

Keď sa učiteľka v škole spýtala 10-ročných detí, čo sa im na dospelých najviac nepáči, dostala takéto odpovede:

Dospelí dávajú sľuby, ktoré väčšinou buď zabudnú splniť, alebo sa vyhovoria, že to nemysleli až tak vážne.

Dospelí nerobia to, čo žiadajú od svojich detí - napríklad, neupracú si po sebe veci, nie sú pekne upravení alebo nehovoria vždy pravdu.

Dospelí nikdy poriadne nepočúvajú, čo deti hovoria. Odpoveď majú vždy pripravenú skôr, než deti dokončia svoju otázku.

Dospelí robia chyby, ale nikdy si to nepriznajú. Vždy predstierajú, že sa nepomýlili alebo že chybu urobil niekto druhý.

Dospelí vyrušujú deti pri hre a myslia si, že im to nevadí. Ale ak dieťa vyruší dospelého, ten mu buď vynadá, alebo urobí ešte niečo  horšie...

Dospelí sa nevedia vcítiť do túžob svojich detí. Ak si chcú deti niečo kúpiť - hoc aj za vlastné peniaze - a rodičom sa to nepáči, vždy povedia :  "Neviem si predstaviť, čo s tou haraburdou budeš robiť..."

Dospelí niekedy trestajú deti neprimerane. Podľa mňa nie je správne, ak ti za nejakú malú hlúposť, ktorú si vyviedol, vezmú niečo, čo pre teba znamená veľmi veľa. Inokedy možno urobíš niečo naozaj zlé a oni povedia, že ťa potrestajú, ale neurobia to. Nikdy nevieš, čo sa dá od nich očakávať.

Dospelí vždy hovoria o tom, čo robili a čo všetko vedeli, keď mali 10 rokov, ale nikdy sa nesnažili zamyslieť sa nad tým, čo to znamená mať 10 rokov práve teraz.

                                           

 

 

Desatoro pre mamu                 

 

1.  Mám ešte malé ruky, prosím nečakaj, že keď si usteliem, nakreslím obrázok alebo hodím loptu, bude to dokonalé a bezchybné. Mám krátke nohy. Spomaľ svoj krok, aby som ti stačil.

 

2.  Nehľadím na svet tvojimi očami. Dovoľ mi, aby som ho bezpečne poznával a neobmedzuj ma zbytočne.

 

3.  Domáce práce tu budú vždy, ale moje detstvo len krátko. Nájdi si čas vysvetliť mi veci a divy nášho krásneho sveta a rob to ochotne.

 

4.  Som citlivé dieťa, prosím nekarhaj ma a nepoúčaj celý deň ( ani tebe by to nebolo príjemné, keby ti vždy vyčítali tvoju zvedavosť ). Správaj sa ku mne, ako by si chcela, aby sa správali k tebe.

 

5. Som zvláštnym darom od Boha. Váž si ma a ber ma na zodpovednosť za moje konanie, dávaj mi rady do života a usmerňuj ma láskavým spôsobom.

 

6.  Aby som rástol, veľmi potrebujem tvoje povzbudenie ( nie však prázdnu chválu ). Tvoja kritika nech je konštruktívna. Pamätaj si, že môžeš kritizovať veci, ktoré robím, ale nie mňa.

 

7.  Dovoľ mi slobodne rozhodovať o svojich veciach. Dovoľ mi urobiť chybu, aby som sa z nej mohol poučiť. Len tak sa naučím robiť rozhodnutia, ktoré si vyžaduje život.

 

8.  Nerob veci, ktoré som urobil, po mne ešte raz. Potom mám pocit, že moja námaha nesplnila tvoje očakávania. Viem, že je to ťažké, ale neporovnávaj ma s mojím bratom, alebo sestrou. Som jedinečný.

 

9.  Neboj sa nechať nás niekedy samých. Deti si potrebujú od rodičov na chvíľu "oddýchnuť" a rovnako rodičia od detí.

 

10.  Chodievaj so mnou von, do prírody, medzi ľudí. Rád sa učím nové veci o svete.