Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove

26.01.2014 16:55

Pedagógovia J. Susnyáková, Mgr. A .Somogyiová, Mgr. A. Szamecová sa zapojili do národného projektu Metodicko pedagogického centra s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove.“ Zameraný je na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí a mládeže. Bude pritom využívať nové informačné a komunikačné technológie.Projekt bude ukončený koncom roka 2015.

                                                                                                                                                                                                                          -as-