Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

02.06.2014 17:21
Obdržali sme set z Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva,ktorý obsahuje interaktívnu tabuľu s notebookom, vzdelávací set s edukačným softvérom pre školskú pripravenosť, afarebnú tlačiareň
Trvanie projektu je od 22.11.2013 do 30.9.2015. Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.
Najvýznamnejšie prínosy projektu sú:
• akcelerácia procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych interaktívnych technológií do škôl,
• aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych technológií,
• rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.