Pasovačka prvákov, Deň otvorených dverí I. ZŠ ČSA

11.11.2011 12:03

Riaditeľstvo I. ZŠ na Ulici ČSA 15,srdečne pozýva detičky  našej MŠ na Pasovačku prvákov ,ktoré bude dňa 23.11.o 14.OOh v Kultúrnom dome.

Dňa 12.12 a 13.12. bude v I.ZŠ ČSA15 Deň otvorených dverí.

Tešíme sa na stretnutie :-)

Želáme vám kamaráti veľa sily, aby sa vám prvé čiarky podarili.

A písmenká aby boli ako kvietky, aby ste ich rozpoznali všetky, všetky.

 

Keď ja budem žiačikom prvej triedy, naučím sa písmenká z abecedy.

Ref: Poteší sa ocko, mamička, aká som ja usilovná včelička.

A keď sa mi celý rok nepodarí, spraviť veľkú machuľu v šlabikári.

Ref: Poteší sa ocko, mamička, aká som ja usilovná včelička.

Až sa v triede posadím do lavice, naučím sa písmenká z počtovnice.

Ref: Poteší sa ocko, mamička, aká som ja usilovná včelička.