pozvánka

20.11.2012 10:24

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí pri príležitosti 30. výročia otvorenia našej MŠ .Príďte medzi nás dňa 30.novembra v piatok v čase od 9.00 h do 11.00 h .

Tešíme sa na vás ! Všetci ste vítaní!