Predplavecká príprava

02.06.2014 17:22

Dnes  16 detí so svojimi pani učiteľkami začali desaťdňovú predplaveckú prípravu v Buzici.V dopoludňajších hodinách sa hravou formou oboznamujú s vodou, potápaním,ponárajú tvár s vydychovaním do vody.Lovia predmety, nacvičujú splývanie, orientujú sa vo vode.Zdokonaľujú splývanie s pomôckami.-as-