Predplavecká príprava

02.06.2015 16:12

  Pod odborným vedením plaveckého inštruktora v ZŠ Buzica a pedagogickým dozorom učiteliek materskej školy absolvujú naši predškoláci  tento týždeň predplaveckú prípravu.Cieľom predplaveckej prípravy je oboznámiť deti s vodou, odstrániť strach z nej, osvojiť si elementárne základy plávania. Predplavecká príprava má aj zdravotný účinok, zvyšuje odolnosť a otužilosť detí. V našej materskej škole je predplavecká príprava určená pre deti 5 – 6 ročné, účasť je podmienená záujmom rodičov.