Skláňame sa z úcty k Vám

28.10.2012 16:02

Milí rodičia , starí rodičia a priatelia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a Európskeho týždňa školy a rodiny pozývame Vás na priateľské tvorivé stretnutie dňa 29.10. o 16.00 H do našej Lietadielkovej triedy

Tešíme sa na Vás