Skláňame sa z úcty k Vám

28.10.2012 16:14

Milí rodičia , starí rodičia a priatelia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a Európskeho týždňa školy a rodiny pozývame Vás na priateľské tvorivé stretnutie dňa 29.10. o 16.00 h do našej Lietadielkovej triedy.

Tešia sa na Vás pani učiteľky Adriana a Andrea

 "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Láska a úcta k starším má byť stála“

Staroba sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou života. 
Milí naši starí rodičia, skláňame sa v úcte pred Vašimi rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre nás, Vašich najbližších.Ďakujeme a prajeme Vám, aby každý deň Vášho života bol hudbou, ktorá zaznieva a vyžaduje obdiv a úctu tak, ako si to zaslúžite.