Škola v prírode

12.09.2012 14:04

V tomto školskom roku by sme radi zorganizovali Školu v prírode v mesiaci jún.

Vzhľadom k organizačnému zabezpečeniu prosíme o nahlásenie záujmu do konca septembra v jednotlivých triedach. cena 100€ možnosť úhrady aj na splátky