,,Slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí,, J.A. Komenský

27.03.2013 08:03

Pri príležitosti Dňa učiteľov  vyjadrujeme vďaku všetkým pedagógom za ich prácu pri výchove a vzdelávaní,želáme im veľa zdravia, pedagogického optimizmu,pracovných úspechov i osobného šťastia.