Štrajk

10.09.2012 13:04

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci MŠ Severná, sa uzniesli, že podporia štrajk OZ PŠaV.

Dňa 13.9.2012 vo štvrtok sa uskutoční výstražný štrajk, z tohto dôvodu nebude prevádzka MŠ.