Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny

05.06.2014 13:35

5. júna 2014, počas Svetového dňa životného prostredia nám bol udelený Certifikát ekologickej stopy školy za školský rok 2013/2014.Tento edukačný program je postavený na práci s internetovým kalkulátorom ekologickej stopy školy. Učiteľom poskytuje moderné vyučovacie metódy, námety pre projektové vyučovanie a využitie IKT vo vyučovacom procese. Deťom sprostredkúva nové vedomosti pomocou hravých aktivít .

Program sa realizuje v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“ a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.viac sa dozviete nahttps://ekostopa.sk/
-as-