zoznam detí 2011/2012

19.09.2011 17:06

 

1 Barbara       Berinská
2 Maxim         Buršák
3 Daniela        Borošová
4 Bianka         Csizmárová
5 Aurel            Čebreňák
6 Dominika    Dziaková
7 Emma         Flašková
8 Lukáš          Fučila
9 Alexandra   Gavulová
10 Viktória        Gavulová
11 Sebastián    Golenya
12 Thomas       Graban
13 Patrícia        Harbulyáková
14 Samantha    Hudáková
15 Adrian          Képeš
16 Vanesa        Naďová
17 Dorotta        Poláková
18 Samuel        Rajko
19 Lara             Simkóová
20 Kristián        Stráma
21 Ján               Stupák
22 Juraj             Stupák
23 Michal          Stupák
24 Christián      Tamáš
25 Samuel Marko Takáč
26 Štefánia       Tóthová
27 Marek           Trembecký