2 % dane2- 2019.pdf (268,9 kB)

 
 
 
 

Postup pre rok 2019  je jednoduchý a podobný ako v minulom roku.
 


Podľa Zákona o dani z príjmov môžu svoje 2% z dane poukázať fyzické aj právnické osoby! Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, a všetky právnické osoby vypĺňajú "Vyhlásenie" priamo v daňovom priznaní. Ostatné fyzické osoby musia vyplniť formulár "Vyhlásenie" a doručiť ho na daňový úrad.   
Ako poukázať  2 % z dane za  rok 2018  na podporu Občianskeho združenia pri IV. MŠ?
Daňovníci - zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov potrebujú od zamestnávateľa predložiť Potvrdenie o zaplatení dane kde bude uvedená výška dane, ktorú v roku 2018 zaplatili. Na základe toho je potom potrebné vyplniť Vyhlásenie a do 30. 4. 2019 doručiť (prostredníctvom MŠ alebo osobne) na daňový úrad.  


Údaje o prijímateľovi, ktoré je potrebné vyplniť vo "Vyhlásení" (v daňovom priznaní): 
IČO: 17319617/831 (kolónka sa vypĺňa zľava) 
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE 
Obchodné meno (názov):SRRZ Rodičovské združenie pri materskej škole

 Sídlo - : Severná ulica č.19-20  MOLDAVA NAD BODVOU 04501
 Ďakujeme.