Enviro učebňa

Naša materská škola Veselá zebra na ulici Severnej v Moldave nad Bodvou sa rozrastie o ďalšie veľmi pekne skrášlenie nášho areálu v podobe Náučného chodníka s učebňou "pod Altánkom". 
 Pani riaditelka Eva Tothová  spolu s Radou rodičovského združenia podali projekt na prírodovednú učebňu, reagovali  tak na výzvu od firmy Holcim a.s. a boli  úspešní. Materská škola získala 1500 €