www.amvprojekt.sk/oprojekte

Do projektu je zapojená pani učiteľka  Mgr.Somogyiová, Mgr.Szamecová, Susnyáková.

MŠ dostala interaktívnu tabuľu, ktorá je umiestnená v piatej triede MŠ.

 

Projekt AMV sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov (ďalej PZ a OZ) v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami.

 V novom školskom roku budú môcť naplno využívať vo svojej praxi získané zručnosti i interaktívne digitálne pomôcky, nosiče na ktorých je umiestnených celkom 132 edukačných videoprogramov, 13 softvérových riešení interaktívnych prvkov a 264 predvolených, odborne garantovaných náplní.