Vitajte na našej stránke

7.12.2018 so začiatkom o 15.30 h sa uskutočnia v jednotlivýách triedach Vianočné besiedky. Srdečne vás očakávame.

6.12.2018 nás v dopoludňajších hodinách navštívi Mikuláš.

27.11.2018 sa uskutoční vianočné fotenie detí.

22.11.2018 nás navštívi s kultúrnym programom plných tanca a spevu Tárajko a Popletajka.

19.11.2018 nás navštívil Ujo Ľubo, porozprával deťom rozprávku O dvanástich mesiačikoch. Vyčaril deťom úsmev na tvári , spoločne si zatancovali, zaspievali.

26.10. 2018 rodičia s deťmi v rámci Dňa výživy ochutnávali nátierky, ktoré pripravili pani kuchárky. Šikovné pani učiteľky s deťmi vytvorili ovocné taniere, zeleninové dekorácie. Príjemným popoludním sa šírila vôňa bylinkového čaju, škorice a jablkového koláča.

V rámci Európskeho týždňa športu 2018 , na pozvanie ZŠ na ulici Severnej 21 aj našu MŠ reprezentovalo družstvo na majstrovstvách Severáčikova. Ďakujeme za pekný športový zážitok.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2018

V piatok, 21. septembra 2018, si nové dopravné ihrisko na ZŠ s VJM – Alapiskola, vyskúšali aj naše deti .  Hravou formou sa dozvedeli veľa o cestnej premávke, o cyklistoch, o dopravných prostriedkoch. Zahrali sa, zajazdili si a za súťažili si.

Dopravná súťaž v MŠ 

25. apríla sa uskutočnila tradičná dopravná súťaž. Akcie sa zúčastnili všetky materské školy z Moldavy a Budulova. Medzi škôlkarov zavítali príslušníci štátnej i mestskej polície a vedúca odboru školstva. Na začiatok čakala na deti prezentácia, pri ktorej sa toho veľa naučili.Policajti ukázali deťom ich pokyny, ktoré používajú pri práci. Mali možnosť vidieť, akú výzbroj nosia pri sebe. Dokonca tí odvážnejší, si mohli vyskúšať putá.Získané informácie z prezentácie a prednášky policajtov deti ukázali aj pri kreslení a maľovaní na pracovných listoch. Pre škôlkarov bolo veľkým zážitkom sedieť v policajnom aute, vyskúšať si vysielačku a rôzne sirény.Nepriestrelné vesty patria ku výbave každého policajta. Deti ich mohli mať na sebe a cítiť sa na chvíľu ako praví policajti. 
Štvorčlenné družstvá si z tohto dňa zobrali veľa nových poznatkov, ktoré sa im v živote zídu. 
 

 

Deň Zeme v MŠ Budulov

Materská škola v  Budulove sa pri príležitosti Dňa Zeme zapojila do celoslovenského programu Dňa Zelených škôl. Našu Mš reprezentovalo družstvo 4 predškolákov. 
Škôlkari sa stretli na školskom dvore materskej školy 19. apríla.

Voda je vzácny poklad, ktorý treba chrániť. Je nevyhnutá pre život človeka. O kolobehu vody v prírode si vypočuli deti zaujímavú rozprávku. Jednotlivé materské školy si svoj vlastný aj vytvorili. Deti spolu s učiteľkou zapojili svoju kreativitu a tak vznikli jedinečné podoby kolobehu vody v prírode.

 

Ochrana lesov – zážitkové učenie v MŠ 

Príroda sa zobúdza zo zimného spánku, dni sa predlžujú a čoraz viac nás to ťahá do prírody načerpať energiu a zrelaxovať sa. V stredu, 18. apríla si zážitkovým učením deti z MŠ  priblížili tému o ochrane lesov a prírodného prostredia pred požiarmi.Práve v jarnom období hasiči vykazujú najvyšší výskyt požiarov. To, ako sa požiaru vyhnúť, ako sa v lese správať a mnoho ďalších informácii sa deti dozvedeli prostredníctvom aktivít, ktoré robili na školskom dvore. 
 

VYČISTIME SI MOLDAVU !

Aj naša MŠ sa zaregistrovala do akcie Vyčistime si Moldavu. Zraz účastníkov bude dňa 14.4.2018 v sobotu o 10.00h na školskom dvore MŠ. Trasa upratovania N. Ľ.Štúra a pod kopec. Tešíme sa na Vás.

    PRAJEME  VÁM VESELÚ VEĽKÚ NOC ! 

         

Návšteva knižnice

Dňa 27.3.2018 predškoláci navštívili mestskú knižnicu.V rámci mesiaca kníh sa deti oboznámili s výrobou knihy.Pozreli si detské ddelenie kníh.Zaujímavou časťou bolo aj rozprávanie o tom, prečoje dôležité čítanie.

 

MORENA

Morena, Morena, obi si kolená. 
Prichystáme ťa, odejeme ťa,
zapálime ťa, zhodíme ťa.
Vo vode ťa utopíme
takto ťa odprevadíme.
Nech rozkvitne zelený háj
a nech príde krásna jar.“

Dňa 23.3.2018 predškoláci odprevadili Morenu z nášho mesta. Na námestí pri fontáne básňami a spevom žiaci zo ZŠ Severná sa lúčili so zimou.Morena ako symbol smrti, chorôb a zimy skončila zapálená a hodená do rieky Bodva.

CESTA K VEDE A KU HVIEZDAM

Dňa 20.03.2018 mali možnosť deti so svojimi pani učiteľkami zúčastniť sa výletu za poznaním. Cesta síce bola krátka , pretože sa presúvali   do triedy, kde bolo nainštalované mobilné planetárium.V ňom sa dozvedeli zaujímavé informácie o hviezdach, planétach slnečnej sústavy, histórii ich vzniku o Mesiaci či Slnku a rôznych súhvezdiach. Pre deti bolo zaujímavé a netradičné, že počas rozprávky a výkladu lektora  ležali a tým boli  viac vtiahnuté do deja . Načerpávali nové vedomosti a za krátky čas zaleteli do vesmíru. Projekciou filmu  bola simulovaná nočná obloha. Vzdelávanie na spôsob hry a zábavy je pre deti vždy zaujímavé a preto ich tento systém výučby zaujal. Po prezentácii sa  mohli pýtať a spoločne s lektorom si zopakovali čo sa naučili. Pre deti je to veľmi motivujúce pretože do vesmíru sa nemôžeme ísť pozrieť. Aj vďaka takýmto moderným technológiám sa veda dostáva priamo už aj do materskej školy.

 

 

                                       
        Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy: Žiadosť 2018.doc (206848)

 


                                    
                                              informácia_zápis_2018-2019.pdf (463642)
                              

 

                                zápis_plagát_2018-2019.pdf (140,1 kB)

 

 

Predškoláci sa dňa 8.3. 2018 zúčastnili Dňa otvorených dverí v ZŠ ČSA.Spolu so psíkom a mačičkou plnili rôzne zábavné úlohy.

Oboznámili sa s prostredím školy, s pedagógmi. Pre rodičov bola pripravená prezentácia o škole.

Dňa 15.2.2018 zavítali do našej materskej školy herci z prešovského divadla Portál. 

Deti sa premenili na hercov, boli súčasťou klasických  rozprávok. Zabávali sa veľkí aj malí. 

Nechýbal spev, tanec a ani dobrá nálada.

Dňa 13. 2.2018 sa sála MSKS premenila na rozprávkovú krajinu. Scenár našej tradičnej akcie Detský karneval bol v rukách animátoriek z agentúry Babysiting .

Vďaka rodičom, ktorí pripravili pre svoje deti nádherné masky sme spoločne zažili príjemné popoludnie, plné hier, spevu tanca a zábavy.

  Zo srdca vám prajeme veľa zdravia, lásky, múdrosti a splnenie všetkých

                            túžob a tajných snov. 

                             Šťastný rok 2018!

 

 

                    

Riaditelka MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ prerušuje dochádzku a výchovno-vzdelávací proces od 16.12.2017 na 5 kalendárnych dní. Nástup do MŠ je  21.12.2017

Dňa 3. novembra sme sa zúčastnili  podujatia pri príležitosti Dňa materských škôl.Zišli  sme sa spolu s ostatnými materskými školami na Hlavnom námestí, kde sme zaspievali hymnu Dňa materských škôl, zahrali sme sa a spolu s primátorom mesta Slavomírom Borovským sme púšťali balóny symbolizujúce šťastie všetkých detí na svete.

Mestský úrad Moldava nad Bodvou - odbor školstva,Materská škola,Severná 19,Moldava nad Bodvou

organizujú Jesenný metodický deň pre učiteľov predprimárneho vzdelávania dňa 30.10.2017 v čase od 8.00 do 13.30.

Program:

Štyri úrovne predčitateľkej gramotnosti v podmienkach MŠ,praktické aktivity.

Práca s interaktívnou tabuľou v programe ActivInspire.Téma: Jeseň na poli a v záhrade.

Poruchy správania - syndrómADHD.Hry na usmerňovanie agresivity.

Prevázka materských škôl je v tento deň prerušená.

ŠKOLA V PRÍRODE

Dnes odišlo 22 detí s 3 pani učiteľkami do Šugova na Pobyt v škole v prírode.Deťom pobyt umožňuje realizovať intenzívne zážitkové učenie.Umocní priateľské vzťahy,preverí sociálnu zrelosť detí pred vstupom do 1.ročníka základnej školy.Čaká ich 5 dní naplnených bohatým programom.Želáme im pobyt plný zážitkov.

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že od 30.5.2017 bude uzavretý vchod do prvého pavilónu.Do budovy MŠ sa bude vchádzať až do odvolania cez zadný vchod pri kuchyni.Vzhľadom na prebiehajúce výkopové práce v areáli MŠ je prísny zákaz zdržiavať sa na školskom dvore MŠ.Mesto rieši havarijný stav, presknuté vodovodné potrubie spôsobilo,že celá plocha nádvoria s detským ihriskom je nestabilná a hrozí tam nebezpečenstvo zosuvu pôdy.
Ďakujeme za pochopenie.

Z dôvodu výkopových prác na školskom dvore je Juniáles zrušený. 

JUNIÁLES

Srdečne pozývame rodičov, starých rodičov , priateľov na  Juniáles.

Príde aj ujo Ľubo. Pre deti budú pripravené súťaže.

KONFERENCIA

Pani riaditeľka Eva Tothová a pani zástupkyňa Adriana Somogyiová 

sa zúčastnili 25. a 26. mája v Liptovskom Mikuláši na Celoslovenskej odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Predčitateľská gramotnosť a 23. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu , ktorú usporiadala Spoločnosť pre predškolskú pedagogiku. 

Cieľom konferencie bolo stimulovať vývin osobnosti dieťaťa predškolského veku prostredníctvom predčitateľskej gramotnosti. Priblížiť význam konceptu tlače a znalosti knižných konvencií u dieťaťa v materskej škole a rozvinúť komunikačné kompetencie dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči ako aj inšpirovať učiteľov materskej školy k tvorivým aktivitám vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

                               

PREDPLAVECKÝ VÝCVIK

Dňa 26.5.2017 ukončilo 25 detí predplavecký výcvik pre deti predškolského veku.
Cieľom výcviku bolo postupne sa oboznamovať s vodou a odstrániť strach z vody, ako aj osvojenie si elementárnych základov plávania.
Formou hry sa deti učia základom splývania, správnym pohybom paží a nôh.
Pri ukončení plaveckého výcviku deti obdržali "mokré vysvedčenie", ktoré im aj v budúcnosti pripomenie tieto krásne spolu prežité chvíle.

        

DEŇ MLIEKA

Dňa 25.5.2017  naše štvorčlenné družstvo v materskej škole na ulici Krátkej overilo svoje vedomosti o potrebe pitia mlieka a mliečnych výrobkov  s kravičkou Eliškou,   a mačičkami Pí a Pá.

 

DEŇ MATIEK

V utorok 16.5.sa triedy našej materskej školy naplnili rodičmi, starými rodičmi , aby  spolu s deťmi oslávili Deň matiek. Kultúrny program potešil srdcia prítomných .Spoločne v tvorivých dielňach si vyrobili pestrofarebné kvietky, konvičky.

 

DEŇ HYGIENY

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.

Pani učiteľke Adriane Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

     Krátky zostrih aktivít si môžete pozrieť : youtu.be/hdNI0GvgEmk

        

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!youtu.be/hdNI0GvgEmkPri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 
 
Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.
 
Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke
 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 

 

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.

 

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke

 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 

 

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.

 

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke

 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 

 

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.

 

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke

 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 

 

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.

 

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke

 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 

 

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.

 

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke

 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 

 

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.

 

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke

 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 

 

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.

 

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke

 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!youtu.be/hdNI0GvgEmk

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

zápis_plagát.doc (512512)

 

Dopoludnia 28.4.2017 bolo v našej materskej škole veľmi veselo. Tancovali sme, spievali a zabávali sa spolu s ujom Ľubom, ktorý nám porozprával hudobnú rozprávku ,,O hlúpom Janovi.,,

 

Dňa 27.4.2017 sa v našej materskej škole uskutočnila tradičná dopravná súťaž.Akcie sa zúčastnilo 

6 MŠ.Pozvanie prijali príslušníci štátnej a mestskej polície, vedúca odboru školstva Mgr.Taťjana Volková.

Cenné rady a množstvo informácií aj od príslušníkov polície obohatili program zábavného dopoludnia.

Hrou deti učíme vnímať kamarátov, dodržiavať pravidlá hier a práve takto rozvíjame ich životné postoje, ktoré potom uplatnia v dopravnom prostredí. Nie je dôležité, aby deti ovládali dopravné značky, ale aby ich vedeli vnímať v dopravnom prostredí. Našou úlohou je naučiť deti , že svojim správaním môžu ovplyvňovať svoje zdravie a zdravie iných.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

 

 

 

 

Dňa 26.4.2017 sme sa zapojili do veľkého jarného upratovania -Vyčistime si Moldavu.Deti spolu so svojimi rodičmi a pani učiteľkami zbierali odpad v oklolí materskej školy ako aj v areáli MŠ.

V stredu 26. 4. 2017 sme privítali hosťa sokoliara . Priniesol si so sebou šesť rôznych druhov denných,ale aj nočných dravcov z našej prírody aj zo zahraničia. V rámci environmentálnej výchovy sa deti oboznámili so životom a spôsobom lovu rýchleho sokola, majestátneho orla, či okatého výra. Deti boli očarené z plamienky driemavej, ktorá počúvala na meno Ester. Počas prezentácie nám dravce predviedli svoje letové schopnosti. Deťom sa vystúpenie dravcov veľmi páčilo .

 V rámci programu  Zdravé oči už v škôlke

s celoslovenským pokrytím zameraný na preventívne merania zraku v materských školách sa u nás dňa 24.4.2017 uskutočnilo skríningové meranie zrakových parametrov bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Rodičia často nedokážu u svojich detí rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy, nevedia o tom, že majú predispozície na rozvoj rôznych porúch zraku, ktoré časom môžu ich život výrazne negatívne ovplyvniť. Pritom práve včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné vyliečenie kľúčové.Deti boli odmenené plyšovou hračkou.

Dňa 30.3.2017 nás dievčenské družstvo v zložení Rebeca, Saška, Vivien a Saška reprezentovali vo viacboji všestrannosti.

Dve Sašky získali striebornú a bronzovú medailu. Blahoželáme!

Zápis do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou na školský rok 2017/2018

 

Odbor školstva MsÚ Moldava nad Bodvou oznamuje, že zápis detí                do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou pre  nasledujúci školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch:

 

02.05.2017 – utorok  až    05.05.2017 – piatok

vždy od 10,00 do 16,00 hod.

v budove materskej školy:

  na Severnej ulici 19

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (§ 3 vyhlášky MŠ SR  č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z.).

Vyplnené žiadosti o prijatie do MŠ na nasledujúci školský rok sa podávajú na každom pracovisku materskej školy do 14 dní od zápisu.

Formulár žiadosti 

- je k dispozícii v  každej materskej škole a k stiahnutiu  na www.moldava.sk .

 

Podmienky prijatia:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov jeho veku.

Prednostne sa prijíma dieťa:

a)     ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky;

b)     ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky;

c)      ktoré dovŕšilo piaty rok veku.

 

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z..

Riaditeľka materskej školy pri prijímaní detí postupuje podľa materiálu Ministerstva školstva „Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole“, ktorý bol schválený pod č. 2016-8139/442:1-10A0. Uvedený materiál je zverejnený na: https://www.minedu.sk/data/files/5982_prijimanie_do_ms.pdf

  

 

 

 

Moldava nad Bodvou, 17.03.2017                                                        

Mgr. Taťjana Volková, v.r.

                                                                                                Vedúca odboru školstva

 

 

 

SUPER TANEČNÁ ZÁBAVA

Dovoľte nám pozvať vás na Super tanečnú zábavu rodičov a priateľov materskej školy.

Dňa 17.02.2017 /piatok/ 

Hrá skupina Torpédo.

Tešíme sa na vás.

                             

OZNAM 
Oznamujeme vám, že zátvor materskej školy počas 
zimných prázdnin bude v čase od 23.12.2016 do 6.01.2017.
Nástup je 09.01.2017.
     
 
 
 

 

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach bude prevádzka MŠ, Severná 19, Moldava nad Bodvou v dňoch 15.12-19.12.2016 z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí prerušená. Obnovená prevádzka bude v utorok 20.12.2016.

Mikuláš sa aj tento rok prišiel presvedčiť do našej materskej školy, aké sú tam šikovné deti.A aby mohol Mikuláš deti odmeniť balíčkami, pochválili sa mu všetkým, čo si pre neho pripravili.

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu /SVOMEP /vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku, každoročne 4. novembra. Práve 4.novembra 1829 priekopníčka a iniciátorka výchovy detí predškolského veku grófka Mária Terézia Brunswicková otvorila na Slovensku prvú detskú opatrovňu. Tento sviatok sa stáva tradíciou aj materskej školy Veselá zebra na Severnej ulici. Aktivitou ,ktorou deti prezentovali Deň materských škôl bola tvorivá dielňa, kde spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi, súrodencami, kamarátmi a pani učiteľkami zhotovili z prírodnín svojho triedneho šarkana.V altánku na školskom dvore vystavili triedy svojich šarkanov a všetci spoločne zaželali materskej škole všetko najlepšie.

Vážení rodičia, oznamujeme vám,že narodeninové a meninové oslavy detí zorganizujú pani učiteľky v triedach vhodnými metódami, formami (hry, pesničky, kresba..).Z morálneho a etického hľadiska vás prosíme,aby ste nenosili sladkosti, torty ani ovocie.Ďakujeme za pochopenie.

Čo Vaše dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ:

Dieťa potrebuje predovšetkým vašu podporu, pozitívny prístup, aby sa do materskej školy tešilo. Stretne sa tu s novými kamarátmi, s pani učiteľkami, ktoré sa na každé nové dieťa tešia a pomôžu mu zvládnuť počiatočnú neistotu.

 Do MŠ si dieťa prinesie:

•fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa

•potvrdenie od lekára

• paplón, vankúš,  posteľnú bielizeň ,pyžamo

• prezúvky /(klasické – pevné, zdravotné ,nie vsuvky/

• toaletný papier 4 kusy

• hygienické vreckovky 2 balíčky po 10 kusov

• papierové servítky 2 balíčky

• malý uterák s uškom

• náplň tekuté mydlo 1liter

• vešiak do skrinky

• hrebeň  /so šnúrkou na zavesenie /

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci :-)
 

 

zápis.png (323 kB)

žiadosť na stiahnutie Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa.doc (189440)

Vzhľadom na novelu školského zákona, týkajúcu sa § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla a zároveň na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, aby bola zabezpečená nadväznosť zápisov do základnej školy a následne do materskej školy a aby bolo možné pri prijímaní detí zabezpečiť voľné kapacity pre deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky oznamujeme, že prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne od 30.apríla 2016 do 31.mája 2016. Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ budú vydané najneskôr do 30.06.2016. Dieťa do MŠ je možné prijať na akúkoľvek dobu, ktorú v žiadosti uvedie zákonný zástupca. Ak v žiadosti nebude uvedená doba, dieťa sa do MŠ prijíma na celé predškolské obdobie a rozhodnutie sa vydáva len raz. Podmienky a kritéria prijímania detí určuje riaditeľ MŠ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste (na internetovej stránke, v novinách…). Vo vzťahu k materským školám pri prijímaní detí neplatia školské obvody (ako ich poznáme pri základných školách) a prijatie dieťaťa nemožno explicitne viazať na trvalý pobyt v danej obci, mestskej časti, v ktorej sa nachádza predmetná materská škola. Riaditeľ materskej školy nesmie ako podmienku prijatia dieťaťa stanoviť napr. trvalý pobyt, zamestnanosť rodičov/zákonných zástupcov. V zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do MŠ prijímajú deti spravidla od 3. rokov do 6 rokov veku.1.11. Podmienky prijímania Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. V prvom rade riaditeľ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; môžeme ich nazvať aj „zákonné podmienky“: - prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, - deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, - deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy. Ostatné podmienky zverejňuje riaditeľ na viditeľnom mieste a má ich samozrejme zakomponované aj v školskom poriadku materskej školy. Prijímanie dieťaťa nemožno explicitne viazať na trvalý pobyt v danej obci/meste, mestskej časti, v ktorej sa nachádza predmetná materská škola. Kompetencia určiť ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy je platnými právnymi predpismi ustanovená len pre riaditeľa materskej školy a nie pre zriaďovateľa.

 
Koniec četovej konverzácie
 

 

 

Výsledky_volieb_zástupcov_do_Rady_školy_za_rodičov_žiakov.docx (12469)

Výsledky volieb do Rady školy 

Výsledky volieb zástupcov do Rady školy za rodičov detí

 

Voľby prebehli 7. 4.2016 o 16, 00 hod.

 

Volieb sa zúčastnilo 31 rodičov

Počet vydaných volebných lístkov  : 31

Počet odovzdaných volebných lístkov : 30

Počet platných volebných lístkov : 30

Počet neplatných volebných lístkov : 0

 

Získané hlasy:

1.  Mgr. Beáta DUBINSKÁ – 14 hlasov

2.  Anna LAGOSZOVÁ – 13 hlasov

3.  Nadežda NAĎOVÁ – 3 hlasy

4.  Zuzana SZELESOVÁ – 1 hlas

5.  Mária SZABÓOVÁ – 13 hlasov

6.  Peter ŠALÁTA – 8 hlasov

7.  Ing. Štefan VÁVRA – 12 hlasov

8.  Zuzana WEISER – 3 hlasy

9.  Iveta KLAJBEROVÁ – 15 hlasov

10. Miroslav SOTÁKOVÁ – 2 hlasy

11. Helena URBANSKÁ – 2 hlasy

 

 

Za členov Rady školy zastupujúcich rodičov boli  zvolení:

 

1. Iveta KLAJBEROVÁ

2. Mgr. Beáta DUBINSKÁ

3. Mária SZABÓOVÁ ( zvolená žrebovaním z 2 kandidátov s rovnakým počtom hlasom)

 

Výsledky volieb zástupcov do Rady školy za pedagogických zamestnancov školy:

 

1 . Judita SUSNYÁKOVÁ

2.  Viera ŠTARKOVÁ

Výsledky volieb zástupcov do Rady školy za nepedagogických zamestnancov školy:

 

1. Eva KUKURICÁSOVÁ

 

Blahoželáme novozvoleným členom Rady školy.

 

OZNAM

Riaditeľ MŠ oznamuje ,že voľba zástupcov rodičov do Rady školy bola neplatná.Nezúčastnila sa nadpolovičná väčšina rodičov.V zmysle platných predpisov a zákonov je potrebné voľbu zopakovať v druhom kole , ktoré sa uskutoční dňa 7.4.2016 o 16.00 v priestoroch Vláčikovej triedy.

Návrh kandidátov na člena do Rady školy pri MŠ Severná 19 v Moldave nad Bodvou

 

1. Mgr. Beáta Dubinská

2. Anna Lagoszová

3. Nadežda Naďová

4. Zuzana Szelesová

5. Mária Szabóová

6. Peter Šaláta

7. Ing. Štefan Vávra

8. Zuzana Weiser

9. Iveta Klajberová

10. Miroslava Sotáková

11. Helena Urbanská

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane

2-_škôlka.pdf (314659)

 

Návrh kandidáta do rady školy

navrh kandidáta.docx (13267)

Vážení rodičia!

 

Na základe výzvy mesta Moldava nad Bodvou a v zmysle platných predpisov a zákonov je potrebné zvoliť do 8.4.2016 troch zástupcov rodičov do Rady školy pri Materskej škole Severná 19 v Moldave nad Bodvou. Každý zákonný zástupca dieťaťa má právo voliť a byť zvolený do Rady školy. ( 1 hlas bez ohľadu na počet detí).

 

Voľby sa uskutočnia dňa 6.4.2016 ( streda) v čase o16.00hod. v priestoroch prvého pavilónu na prízemí.

Voľba do Rady školy sa uskutoční nasledovne:

 

Do  5.4.2016 do 12.00 hod. je potrebné doručiť riaditeľstvu MŠ návrh na kandidatúru a súhlas kandidáta s kandidatúrou do Rady školy. / formulár sa nachádza na webovej stránke MŠ a na nástenkách v šatniach detí, u riaditeľky MŠ.

 

5.4.2013o 13.00 hod zverejní mandátová komisia mená kandidátov do Rady školy.

/ mená kandidátov budú zverejnené na webovej stránke školy a na nástenkách v šatniach./

 

6.4.2016 (  v stredu ) sa uskutočnia voľby do Rady školy za rodičov v priestoroch prvého pavilónu  na prízemí.

 

Voľby prebehnú v priamych voľbách tajným hlasovaním v priestoroch prvého pavilónu na prízemí  v stanovenom čase vhodením hlasovacieho lístka do urny a podpisom voliča do zoznamu voličov.

 

7.4.2016    zverejnenie výsledkov volieb volebnou komisiou na webovej stránke školy a na nástenke v šatniach  materskej školy.

 

 

V Moldave nad Bodvou ,dňa 30.03.2016

 

 

Volebná komisia:  Mária Szabóová 

                            Mgr. Andrea Szamecová

                            Sylvia Zakarová     

   Mandátová komisia: Anna Urbanová

                                         Viera Štarková

                                           Ing. Attila Zajdek                                                   

 

Riaditelka MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ prerušuje dochádzku a výchovno-vzdelávací proces od 08.03.2016 na 5 kalendárnych dní. Nástup do MŠ je  14.03.2016

oznamy

Deň učiteľov

30.03.2014 12:51
Prvým, ak nie jediným cieľom, je šťastie dieťaťa. Dieťa je šťastné vtedy, ak budú šťastní ľudia okolo neho. (J. A. Komenský) Prajeme krásny Deň učiteľov!

Fašiangy: Karneval pre deti , Valentínska zábava pre dospelých

07.03.2014 13:11
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek.  Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava. Dňa 14. februára sa v priestoroch Bowling Clubu na ľadovej ploche zabávali aj naše...

Zápis detí do MŠ

04.02.2014 19:26

Pozvánka

28.01.2014 21:18
Rada rodičovského združenia a Rada školy Vás srdečne pozývajú …na (po)Valentínsku zábavu rodičov a priateľov školy! Kedy: 28/02/2014 o 20.00hod Kde: jedáleň ZŠ Severná, Moldava n/B Čo si so sebou priniesť: dobrú náladu, nápoje a drobné občerstvenie Dress code: plesové oblečenie nie je...

Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove

26.01.2014 16:55
Pedagógovia J. Susnyáková, Mgr. A .Somogyiová, Mgr. A. Szamecová sa zapojili do národného projektu Metodicko pedagogického centra s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove.“ Zameraný je na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných...

Karneval

22.01.2014 16:20
„Hurá je to tu, radujú sa všetci, prišiel opäť k nám detský karneval. Rýchlo masky von, nabok všetky veci, dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál...“ Stretneme sa 14.2.2014 

Ples rodičov a priateľov školy

22.01.2014 16:19
Milí rodičia! Rada rodičovského združenia a Rada školy organizuje Ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa uskutoční dňa 28.02.2014 v jedálni ZŠ Severná .  Zároveň Vás prosíme o nahlásenie záujmu v triedach-počet záujemcov je potrebný, najneskôr do konca januára. Tešíme sa na Vás a na spoločnú...

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

30.12.2013 19:05
  V tomto čase keď do roku 2014 je len krok, želáme vám úspešný a šťastný nový rok. Kolektív MŠ                                                        ...

Krásne prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku veľa šťastia, lásky a porozumenia želá kolektív materskej školy.

18.12.2013 17:33
Krásne prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku veľa šťastia, lásky a porozumenia želá kolektív materskej školy.                                                    ...

OZNAM

14.12.2013 17:41
Oznam! Riaditeľka MŠ Severná 19 Moldava nad Bodvou Vám týmto oznamujem, že po konzultácii s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva odboru Hygieny detí a mládeže v Košiciach a so súhlasom zriaďovateľa -Mesto Moldava nad Bodvou, na základe zistenia prudkého zvýšenia chorobnosti detí...

Šarkaniáda

03.11.2013 17:54
 Do púšťania šarkanov sa dňa 24. októbra zapojila celá naša MŠ. Počasie bolo ideálne, ba aj vetríku sa chcelo pofukovať. Stačil na to, aby lietajúci draci vzlietli a deti za nimi bežali, pokiaľ farebné šarkany neklesli k zemi.   Lietali vlastnoručne vyrobené, ale aj kúpené farebné...

Zimné majstrovstvá okresu Košice okolie vo viacbojoch všestrannosti detí predškolského veku

14.10.2013 14:22
Dňa 9. októbra 2013  družstvo v zložení Dávid Savkanič, Charlotte Gašparová, Samuel Czeranko, Noémi Katarína Némethová úspešne reprezentovalo našu MŠ vo viacbojoch všestrannosti detí predškolského veku. V súťaži družstiev sa umiestnili na 2.mieste. V súťaži jednotlivcov na 1. mieste sa...

Interaktívna tabuľa

25.09.2013 16:04
Žijeme v dobe nesmierneho rozvoja digitálnych technológií a preto sú digitálne technológie, počítače, komunikačné zariadenia a internet úplne prirodzenou súčasťou života. Práca s digitálnymi technológiami sa objavuje už aj v živote predškolákov, preto vzrastá potreba vhodne...

Pre priaznivcov sociálnej siete Facebook

04.09.2013 14:23
nájdete nás na :  https://www.facebook.com/pages/Matersk%C3%A1-%C5%A1kola-Vesel%C3%A1-zebra-Severn%C3%A1-19-Moldava-nad-Bodvou/531118080293711

Tešíme sa na Vaše detičky aj na Vás

01.09.2013 12:46
Milí rodičia, zajtra sa začína nový školský rok, ktorý pre mnohých z Vás bude znamenať výraznú zmenu vo Vašom doterajšom živote. Vaše deti nastúpia do materskej školy, mamičky alebo aj ockovia sa vrátia po rodičovskej dovolenke do práce. Je to zmena, ktorá sa týka celej rodiny, ale najmä...

Ranné otváranie v čase od 6.00h -do 7.00h

27.08.2013 20:07
OTVÁRANIE školský rok 2013/2014 1.    polrok Ranné otváranie- v čase od 6.00h do 7.00h sa deti schádzajú v triedach:    2. –  6. september 2013                    1. pavilón...

Čo Vaše dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ

27.08.2013 18:22
Čo Vaše dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ: Dieťa potrebuje predovšetkým vašu podporu, pozitívny prístup, aby sa do škôlky tešilo. Stretne sa tu s novými kamarátmi, s pani učiteľkami, ktoré sa na každé nové dieťa tešia a pomôžu mu zvládnuť počiatočnú neistotu.  Do škôlky  si dieťa...

PRÍJEMNÉ PREŽITIE LETNÝCH PRÁZDNIN :-)

27.06.2013 13:39

Rozlúčka

27.06.2013 13:37
Zajtra doobeda sa 14 predškolákov rozlúči vo Vláčikovej triede.Zatvoria bránu detstva za tými, ktorých  niekoľko rokov stretávali  v priestoroch MŠ. Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych.  O okamihoch, z ktorých sa v  mysli...

Súťaž v kreslení ,,Moja najobľúbenejšia rozprávka,,

22.06.2013 13:22
    Mestská knižnica v mesiaci máj vyhlásila pre deti z materských škôl súťaž v kreslení s názvom „Moja najobľúbenejšia rozprávka“. Odborná porota hodnotila 28 doručených malieb zo štyroch moldavských materských škôl. Víťazov pracovníčky Mestskej...
Záznamy: 61 - 80 zo 94
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

oznamy

Deň materských škôl

04.11.2015 17:00
Pri príležitosti vyhlásenia sviatku Dňa materských škôl na Slovensku sa aj naša materská škola zapojila dnes dopoludnia do plnenia aktivít v amfiteátri nášho mesta.  

Čarovný les v ZŠ Severná

27.10.2015 16:09
 V rámci Európskeho dňa rodiny a školy sa zúčastnili dňa 23. októbra naši predškoláci v ZŠ Severná. Veselými a zábavnými hrami pod názvom „Čarovný les“ich čakali v telocvični zaujímavé aktivity. Športovalo sa, tancovalo sa, spievalo sa, hralo sa a zabávalo. Pre...

Lienka Lenka u nás

23.10.2015 07:20
Dňa 22.10.2015 boli u nás na návšteve deti z II.ZŠ Severná 21, ktoré nám zahrali rozprávku o Lienke Lenke. Pozvali naše deti aj s rodičmi na IV. Európsky týždeň rodiny a školy , ktorý sa uskutoční dnes 23.10.2015 v priestoroch ZŠ Severná.Ďakujeme za pekný zážitok.

Deň starých rodičov

13.10.2015 13:28
V mene detičiek, celého kolektívu materskej školy Veselá zebra Vám, milí starí rodičia prajeme veľa zdravíčka, lásky a pohody v kruhu svojich najbližších.

Aktivizujúce metódy vo výchove evalvácia

24.09.2015 12:29
Naša MŠ  bola  ako jediná v Moldave n/B zapojená do pilotnej fázy projektu AMV.Dnes dopoludnania v Lietadielkovej triede si pozrela edukačné aktivity  pani Mgr. Mária Tóthová , ktorá v spolupráci s Mgr. A. Somogyiovou a Mgr. A. Szamecovou vyhodnocovala stav kvality, efektívnosti...

ETM

22.09.2015 13:21
Deň bez áut smile – emPri CVČ predškoláci strávili dopoludnie pri zaujímavých aktivitách: -kreslili na asfalt dopravné prostriedky, súťažili,vypočuli si prednášku o bezpečnosti na cestách a odvážne sa spúšťali v hrade. Deti sa cítili príjemne.V piatok jednou z aktivít bola aj maľba zebry pri...

Celoškolské rodičovské združenie

16.09.2015 13:36
Dňa 17.09. /štvrtok/ sa o 16.00h uskutoční celoškolské rodičovské združenie vo Vláčikovej triede.

Deň otvorených dverí v CVČ

16.09.2015 13:35
14.9.predškoláci spolu so svojimi pani učiteľkami boli v Cvrčku, teta Marika, Katka a ujo Martin nám predstavili hudobný a pohybový krúžok,deti boli zvedavé a aktívne,do krúžkov je ešte možnosť sa prihlásiť

Týždeň mobility

16.09.2015 13:33
V rámci Týždňa mobility sme sa zúčastnili s predškolákmi na akcii Beh pre každého,beh pre všetkých.

Fazuľový festival

14.09.2015 13:28
V sobotu 12.9. sa naše desaťčlenné družstvo zúčastnilo amatérskej súťaže vo varení.Bola to naša premiéra. V celkovom hodnotení sme obsadili pekné 4 miesto . Fazuľový festival organizovalo MsKS v Moldave n /B.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Darujte nám 2 % z dane

veselazebra.webnode.sk/tlaciva/a2-dane/

ĎAKUJEME