Nech sa páči vstúpte do našej MŠ 

youtu.be/OMlcG0hhA34

Akktualizačné vzdelávanie

V dňoch 21.2.2023 a 2.3.2023 sa uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie Individualizácia vo výchove a vzdelávaní v MŚ.Lektorom bola PaedDr.Eva Sobinkovičová. Vzdelávania sa zúčastnilo 69 pedagógov z Moldavy nad Bodvou ale aj okolia. 

Hodnotenie : Hodnotenie vzdelávania.doc (47616)

OZNAM

Riaditeľka MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ prerušuje dochádzku a výchovno – vzdelávací proces.

Od 15.12.2022 na 5 kalendárnych dní.

Nástup do MŠ je 20.122022.

                                     

                                                      riaditeľka MŠ

                                                        Eva Tothová 

PONOŽKOVÝ OKTÓBER 

Ponožkám zdar a ponožkovému októbru zvlášť !
 
Našli ste náš PONOŽKOVÝ OKTÓBER, ale neviete, čo to je?
Tak čítajte ďalej
Je to akcia, ktorú sme prebrali z anglicky hovoriacej krajiny, kde sa nazýva SOCKTOBER (sock - ponožka, october - október). Zmyslom tejto aktivity je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi.
Veľa týchto ľudí, žije na ulici a presúvajú sa pešo.
Na vlastných nohách.
Vedeli ste, že na vznik omrzlín, pri teplote 0 stačí 30 minút?
Zistilo sa, že charity zabezpečujú takýmto ľuďom oblečenie i obuv, ale taká drobnosť, akou sú ponožky, sa medzi darovanými položkami nájde len málokedy.Ponožky pritom chránia pred chladom, infekciami, uľahčujú takýmto ľuďom chôdzu za pomocou. Nie nadarmo aj Švejk hovorieval „To chce klid a nohy v teple.“
Na zapojenie do našej aktivity vám stačí málo.
Hlavne chuť pomáhať.
 V triedach nájdete krabicu, do ktorej do konca októbra môžete vhadzovať nové ponožky.
Ďakujeme!

 

POZVÁNKA

 

Milí rodičia, pozývame Vás dňa 21.10.2022 /piatok/ o 16.00 na Jesenné popoludnie v MŠ .

 Vyrobíme si jesenné dekorácie do exteriéru , ochutnáme zdravé nátierky , ovocie a zeleninu pri príležitosti Svetového dňa výživy.

Tešíme sa na Vás v III.pavilóne !

Viac informácií poskytnú pani učiteľky v triedach.

 

Nech sa páči vstúpte :-)    www.youtube.com/watch?v=tVUwVFGUgCk&feature=youtu.be

Darujte nám 2 %

Údaje o prijímateľovi, ktoré je potrebné vyplniť vo "Vyhlásení" (v daňovom priznaní): 
IČO: 173196170831 (kolónka sa vypĺňa zľava) 
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE 
Obchodné meno (názov):SRRZ Rodičovské združenie pri materskej škole

 Sídlo - : Severná ulica č.19-20  MOLDAVA NAD BODVOU 04501
 

Príspevok 2% z dane pre Vás neznamená žiadny výdavok, pretože ide o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú odvádzate ako fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu . Za Vašu ochotu pomôcť Vám  ďakujeme.

nformácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov 

 

 

Dátum účinnosti: 25. 1. 2022

Link na kompletné znenie vyhlášky: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_7.pdf

Na znení vyhlášky pracovali: Ministerstvo zdravotníctva SR, Konzílium odborníkov, Úrad verejného zdravotníctva SR 

 

 

Najdôležitejšie zmeny oproti predchádzajúcim pravidlám

 

 1. Dopĺňajú sa klinické príznaky COVID-19, pri výskyte ktorých je nutné izolovať sa od ostatných a kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup
 2. Medzi klinické príznaky COVID-19 po novom zaraďujeme:
  • zvýšená telesná teplota nad 37°C, 
  • kašeľ, 
  • nočné potenie, 
  • únava, 
  • bolesti hrdla, bolesti hlavy, 
  • dýchavičnosť, 
  • strata chuti alebo strata čuchu, 
  • črevné a zažívacie problémy, 
  • pocit upchatého nosa.

 

Poznámka: V izolácii musia po výskyte niektorého z vyššie uvedených klinických príznakov zostať všetky osoby. Teda osoby neočkované, osoby očkované a osoby po prekonaní COVID-19.

 

2.                  Skracuje sa dĺžka domácej izolácie pozitívnej osoby z 10 na 5 dní

 • Domáca izolácia bude trvať 5 dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívnej osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť (môžu to byť napríklad vysoká teplota alebo črevné a zažívacie problémy: upozorňujeme však, že o tom, čo sú príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, rozhoduje ošetrujúci lekár po individuálnom posúdení zdravotného stavu pacienta).
 • Izolácia pozitívnej osoby sa týka aj tých, ktorí sú zaočkovaní alebo COVID-19 prekonali.
 • Po ukončení domácej izolácie musí osoba, ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 (a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško
 • Ak sa počas posledných 24 hodín z času päťdňovej izolácie vyskytli u osoby klinické príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, izoláciu ukončuje jej ošetrujúci lekár. 

 

3.                  Skracuje sa dĺžka domácej karantény úzkeho kontaktu

a.                  V prípade neočkovanej osoby a zaočkovanej osoby bez posilňujúcej dávky, ak od zaočkovania uplynulo viac ako 9 mesiacov:

 • Bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť. 
 • Vykonanie RT- PCR testu na 5. deň už nebude potrebné pri každom úzkom kontakte. O vykonaní testu na COVID-19 najskôr na piaty deň po úzkom kontakte rozhodne ošetrujúci lekár.
 • Po ukončení času karantény je osoba staršia ako 6 rokov povinná mať na verejnosti po obdobie 5 dní prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk; deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.
 • Ak sa počas 5-dňovej karantény vyskytnú u osoby príznaky ochorenia,                               o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár.

 

b. V prípade očkovanej osoby s posilňujúcou dávkou, zaočkovanej osoby, ktorá bola zaočkovaná pred nie viac ako 9 mesiacmi a osoby, ktorá prekonala COVID-19 pred menej ako 180 dňami

·         Ak očkované osoby, ktorým bola aplikovaná posilňujúca dávka, alebo boli zaočkované pred nie viac ako 9 mesiacmi, alebo ide o osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred menej ako 180 dňami, nemajú klinické príznaky, karanténa pre nich nie je povinná. Na verejnosti však musia mať prekryté dýchacie cesty  respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu po obdobie 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (a to aj v prípade, ak sa od ostatných osôb v exteriéri nachádzajú viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško).

·         Tieto osoby však zostávajú v karanténe ak:

o    sa u nich vyskytol čo i len jeden z klinických príznakov COVID-19

o    ak ošetrujúci lekár posúdi u tejto osoby karanténu ako potrebnú:                         to môže byť pre zreteľahodné epidemiologické dôvody, ktorými sú napríklad dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku

 

Za osobu očkovanú alebo osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19, sa na účely tejto vyhlášky považuje: 

 1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku, alebo
 2. kompletne očkovaná, alebo
 3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Kompletne očkovaná osoba je osoba:

1.  najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19                                      s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo

2.    najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19                                         s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo

3.  najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky.

!

Upozorňujeme, že horná hranica platnosti očkovania proti COVID-19 sa na účely tejto vyhlášky skracuje z jedného roka na 9 mesiacov. (Vysvetlenie: Európska komisia prijala pravidlá, podľa ktorých bude certifikát Európskej únie Green Pass COVID-19 platný na cestovanie deväť mesiacov po ukončení kompletného očkovania. Toto opatrenie by malo vstúpiť do platnosti od 1. februára 2022. Z uvedeného dôvodu už zosúlaďujeme dobu platnosti v tejto vyhláške.) 

 

4.                 Mení sa definícia úzkeho kontaktu

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 a:

 • osoby boli v priamom fyzickom kontakte, alebo
 • osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo
 •  osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, alebo
 •  osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.

Obdobie úzkeho kontaktu sa počíta 2 dni pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom.  

 

5. Kto sa bude po novom považovať za pozitívnu osobu

 • Za pozitívnu sa bude považovať osoba po doručení výsledkov RT-PCR, LAMP, antigénového testu, ako aj Point of care testu (PoCT) a rovnako aj osoba po domácom antigénovom teste, ktorý však musí posúdiť jej všeobecný lekár. (PoCT je podobne ako LAMP test rýchla metóda molekulárnej biológie, vykonáva sa napríklad v nemocniciach pred prijatím pacienta na hospitalizáciu, vyšetrenie alebo zákrok).
 • Pri antigénovom, LAMP, PoCT i samoteste nebude potrebná konfirmácia PCR testom. K tomuto kroku pristupujeme pre očakávaný vysoký nárast počtu pozitívnych osôb v jednom momente a s tým spojený nedostatok RT-PCR testov, denných RT-PCR testovacích kapacít a personálu v laboratóriách.

Izolácia osoby pozitívnej na COVID-19 alebo karanténa osoby po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, ktorá nebola ku dňu účinnosti tejto vyhlášky ukončená, sa ukončuje podľa doterajších predpisov.

 

6. Fungovanie osôb v osobitnom režime v prípade pozitivity zostáva nezmenené

 • Podľa vyhlášky môžu počas pandémie pracovať aj pozitívni pracovníci v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb bez klinických príznakov. Je to však možné iba  v prípade nedostatku týchto pracovníkov, ak je potrebné podať neodkladnú zdravotnú alebo sociálnu starostlivosť a nie je možné zabezpečiť iného pracovníka ani z okolitých zariadení. Presné podmienky určuje vyhláška v § 4, odsek 4.
 • Vyhláška tiež určuje možnosť pracovať pozitívnym pracovníkom kritickej infraštruktúry a ústavným činiteľom bez klinických príznakov, ak by ich neprítomnosť na pracovisku mohla vážne ohroziť zabezpečenie chodu kritickej infraštruktúry alebo ak je výkon ich práce nevyhnutný pri riešení mimoriadnych udalostí a úloh. Sú to pracovníci v energetike a tepelnej energetike, ústavní činitelia. Presné podmienky určuje vyhláška v § 4, odseky 5 a 6.

 

Zdôvodnenie zmeny vyhlášky

Ku skráteniu izolácie pozitívnej osoby a karantény úzkeho kontaktu dochádza z pragmatických  a nie medicínskych dôvodov. Ide o snahu zachovať chod štátu a základných služieb v čase, kedy budú v karanténe končiť v jednom momente veľké počty zamestnancov nielen kritickej infraštruktúry, ale aj iných odvetví, ktoré sú dôležitou súčasťou každodenného života občanov (energetika, hromadná doprava, potravinárska výroba, preprava tovarov a podobne.

V krajinách, v ktorých sa stal variant omikron v uplynulých týždňoch dominantným, došlo k prudkému a významnému nárastu počtu osôb pozitívnych na COVID-19, ktorý mal za následok masívne výpadky pracovnej sily naprieč odvetviami. Veľké výpadky personálu obzvlášť v prípade kritickej infraštruktúry, vrátane zdravotníctva, by na Slovensku neúnosne zvýšili tlak na zvyšných zamestnancov.

Skrátenie izolácie pozitívnych osôb a karantény úzkych kontaktov je medzirezortným kompromisom, ktorý zohľadňuje ochranu ľudského zdravia a života a spoločensko-ekonomické fungovanie štátu.

Kratšia izolácia pozitívnych osôb a karanténa úzkych kontaktov má riešiť praktické následky rýchleho šírenia variantu omikron a neznamená, že osoby infikované alebo v karanténe už nepredstavujú žiadne riziko z pohľadu ďalšieho šírenia nákazy. 

 

V tomto kontexte preto dôrazne apelujeme najmä na: 

 • skutočne dôsledné a poctivé nosenie FFP2 respirátora - táto osobná forma ochrany pred infekciou bude v nasledujúcich týždňoch omikron vlny kľúčovou a nenahraditeľnou zložkou prevencie nákazy u jednotlivcov.
 • bezodkladné zaočkovanie resp. preočkovanie posilňujúcou 3. dávkou vakcíny proti COVID-19, ktorým sa znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia a hospitalizácie jednotlivcov.
 • uprednostňovanie práce z domu vždy, keď to umožňuje pracovné zaradenie zamestnanca resp. životná situácia daného jednotlivca.

 

 

 

Link na kompletné znenie vyhlášky: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_7.pdf

Riaditeľka MŠ Severná 19, Moldava nad Bodvou oznamuje , že na základe odporúčania RÚVZ prerušuje prevádzku MŠ z dôvodu vysokej chorobnosti / 50%/ od 19.10.2021 do 23.10.2021 . Prevádzka bude obnovená  25.10.2021/pondelok/.

 V Moldave nad Bodvou  dňa 18.10.2021      

                                                                                                  riaditeľka MŠ

                                                                                                   Eva Tothová

 

www.minedu.sk/data/att/20698.pdfŠkolský semafor pre šk. rok 2021/2022

www.minedu.sk/skolsky-semafor/

VÝSLEDKY  VOLIEB  DO RADY  ŠKOLY NA VOLEBNÉ OBDOBIE 2021 - 2025

Zvolení kandidáti :

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Andrea Szamecová

 Mgr. Adriana Szilágyi

 Nepedagogický zamestnanec:

 Veronika Balážová

Zástupcovia rodičov :

PharmDr. Marta Meliško

Ing. Miroslava Paulinská

Martina Sebestyén

Barbara Bodnárová

Delegovaný poslanec MZ

Ing. Vojtech Bodnár

Delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Martin Tökeszký

 

Ďakujeme

všetkým kandidátom, ktorí  boli zvolení v predchádzajúcom funkčnom období

Rady školy a spoločne sa vyjadrovali a presadzovali verejné záujmy detí, rodičov,

pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania v našej MŠ.

Volebná komisia

 

Vyhlásenie volieb do Rady školy

Príloha_1_Vyhlásenie_volieb_riaditeľom.docx (20216)


 

Usmernenie k zápisu do MŠ 2021/2022

 

Usmernenie_k_zápisu_do_MŠ_2021_2022.doc (56320)

ZÁPIS DO MŠ

Termín zápisu do MŠ pre školský rok 2021/2022 je od 1.5.2021  - 31.5.2021.

 

6189_odporucania_pre_rodicov_ms.pdf (0)

10347_usmernenie-k-prijimaniu-deti-do-ms_final_9marec2021 (1).pdf (0)

Oznam

Oznamujeme Vám, že od 8.3.2021 do MŠ môžu nastúpiť deti oboch zamestnaných rodičov a deti rodičov, ktorí z nevyhnutných dôvodov, potrebujú umiestniť dieťa do MŠ.

Hlavným opatrením pre zníženie rizík spojených s pandémiou je obmedzenie mobility.

 

Pokyny a organizácia v MŠ od septembra 2020
 • v každej triede prevádzka od 6.00 hod. do 16.30. h
 • dieťa je potrebné odovzdať učiteľke na triede do 8.00 hod, kde prebehne ranný filter, pri vstupe sa bude merať teplota bezdotykovým teplomerom
 • vstup do MŠ pri každom pavilóne
 • schádzanie a rozchádzanie detí v každej triede
 • do MŠ budú prijaté len deti z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • pri vstupe do budovy je povinná dezinfekcia rúk, zabezpečená je vhodným dezinfekčným prostriedkom a vhodne umiestneným
 • zákonný zástupca pri prvom nástupe predloží zdravotný dotazník a písomné vyhlásenie / tlačivá na web sídle MŠ / prípadne na triede u p. učiteliek
 • zoznam potrebných vecí je na web. sídle MŠ, výmena posteľného prádla bude vždy v piatok každý týždeň, tak isto výmena uteráčikov.
 • v prípade podozrenia alebo ochorenia dieťaťa na COVID-19 bezodkladne o tejto skutočnosti zákonný zástupca informuje učiteľku a riaditeľku MŠ
 • v prípade podozrenia sa dieťa nepreberie
 • ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si nasadí rúško, bude umiestnené do izolačnej miestnosti, kontaktujú sa rodičia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú z MŠ
 • rodič zabezpečí do skrinky dieťaťa rúško
 • sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje výlučne s rúškom, nevstupuje do umyvárky ani do triedy
 • neodporúčame zhromažďovať sa pred MŠ
 • rešpektovať zákaz nosenia hračiek, sladkostí a iného materiálu z domáceho prostredia do MŠ
 
 
 
 
 

 

Milí rodičia, pri nástupe je povinnosť odovzdať vyplnené vyhlásenie a dotazník , ktoré si môžete stiahnuť tu :www.minedu.sk/data/att/17069.docx

Tlačivá budú pripravené aj v triedach.

Čo Vaše dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ:

Dieťa potrebuje predovšetkým vašu podporu, pozitívny prístup, aby sa do materskej školy tešilo. Stretne sa tu s novými kamarátmi, s pani učiteľkami, ktoré sa na každé nové dieťa tešia a pomôžu mu zvládnuť počiatočnú neistotu.

 Do MŠ si dieťa prinesie:

•fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa

• paplón, vankúš,  posteľnú bielizeň ,pyžamo

• prezúvky /(klasické – pevné, zdravotné ,nie vsuvky/

• toaletný papier 4 kusy

• hygienické vreckovky 2 balíčky po 10 kusov

• papierové servítky 2 balíčky

• malý uterák s uškom

• náplň tekuté mydlo antibakteriálne 1liter

• vešiak do skrinky

• hrebeň  /so šnúrkou na zavesenie /

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci 
 

 

OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY

 

Oznam_o_prerušení_prevádzky_2020.doc (296960)

Rozhodnutie Ministra školstva o termínoch na predloženie potrebných dokladov súvisiacich s prijímaním do MŠ

www.minedu.sk/data/att/16522.pdf

 Rozhodnutie zriaďovateľa – Mesta Moldava nad Bodvou o obnovení školského vyučovania   v materských školách

www.moldava.sk/web_object/pokyn-zriadovatela-otvorenie-ms-200529.pdf


https://m.youtube.com/watch?v=K9pakRRgOH8&feature=youtu.be

Mesto Moldava nad Bodvou ako zriaďovateľ materskej školy vydáva v súvislosti s otvorením MŠ od 1.6.2020 nasledovné USMERNENIE

https://www.moldava.sk/web_object/usmernenie-ms-200526.pdf

 

www.moldava.sk/sk/aktuality/materske-a-zakladne-skoly-v-moldave-sa-pripravuju-na-obnovenie-prevadzky-od-1-juna/

 

 

Základná Umelecká Škola v Moldave nad Bodvou ZUŠ

elektronická prihláška tu : zusmoldava.edupage.org/register/

 

 

 

 

 

Usmernenie k zápisu do materských škôl

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou

na školský rok 2020/2021

 

Odbor školstva MsÚ Moldava nad Bodvou oznamuje, že zápis detí                do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou pre  školský rok 2020/2021 sa uskutoční v čase

od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, aktuálne bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Potvrdenie od lekára budú rodičia odovzdávať dodatočne.

 

ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa do materskej školy podáva rodič / zákonný zástupca

 

 • ELEKTRONICKY na emailovú adresu príslušnej materskej školy

 

 

alebo

 

 • POŠTOU, prípadne do podateľne MsÚ, Bartalosova 16.

Adresa na doručenie žiadosti poštou:

Odbor školstva MsÚ

Bartalosova 16

045 01 Moldava nad Bodvou

Formulár žiadosti 

 • na stiahnutie na webovej stránke každej materskej školy a na

https://www.moldava.sk/web_object/ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms_1.pdf

 • k dispozícii v podateľni MsÚ na Bartalosovej 16.

 

Podmienky prijatia:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov jeho veku.

Prednostne sa prijíma dieťa:

 1. ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky;
 2. ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky;
 3. ktoré dovŕšilo piaty rok veku.

 

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z..

  

 

 

 

Moldava nad Bodvou  06.04.2020       

                                              

  Mgr. Taťjana Volková

                                                                                              Vedúca odboru školstva

 

 

Milí rodičia a milé detičky,

ocitli sme sa v situácii, ktorú  sme nečakali. Boli sme vytrhnutí z každodenných povinností a zrazu sme všetci spolu doma.

Naše pani učiteľky zostávajú v dennom kontakte s vašimi detičkami a to na sociálnej sieti , kde odporúčajú aktivity podľa výchovno vzdelávacieho plánu. Viac na :

www.facebook.com/groups/646428609113750/

Dávame vám do pozornosti aj stránky :

prosolutions.sk/materialy-na-stiahnutie/?fbclid=IwAR0gjMeoP7LludiQUrYnuDXQ7uIHUFqkaGWm4vBUrjiPxKT3ACM3nwoNzOY

www.ucimenadialku.sk/

www.zavretaskola.sk/

 

Národný ústav detských chorôb pripravil informačnú kampaň pre deti aj rodičov k vírusu COVID-19 

viac na :www.minedu.sk/narodny-ustav-detskych-chorob-pripravil-informacnu-kampan-pre-deti-aj-rodicov-k-virusu-covid-19/

ďalšie informácie nájdete na www.moldava.sk/sk/koronavirus-dolezite-informacie/

 

COVID - 19 Prevencia

V rámci prevencie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie, v rámci ktorého sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Všetci občania teda majú povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.

Verejnosti sa ďalej odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

 • Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
 • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
 • Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
 • V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 • V priestoroch, kde sa pohybuje veľa ľudí (obchody, pošta, MHD,...), používajte jednorazové rukavice.

Protiepidemické opatrenia

Pre osoby v kontakte s prípadom COVID-19 platia protiepidemické opatrenia založené na najnovších dostupných znalostiach o tomto ochorení:

 • Inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2 až 14 dní, môže byť aj dlhší. Medián inkubačného času je 5 až 6 dní.
 • Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi. Osoba je infekčná už pred nástupom prvých príznakov.
 • Predpokladá sa prenos najmä vzdušnou cestou. Fekálno-orálny prenos nie je vylúčený.
 • Na základe dostupných informácií sa predpokladá nozokomiálne (nemocničné) šírenie ochorenia na COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach, kde je potrebné dodržiavať ďalšie protiepidemické opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov.

Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v úzkom kontakte sú:

 • Dĺžka trvania protiepidemických karanténnych opatrení (lekársky dohľad, zvýšený zdravotný dozor, karanténa) je 14 dní od ostatného kontaktu s prípadom COVID-19 a nariaďuje ich príslušný Regionálny úrad verejného zdravia (RÚVZ).
 • Nariadenie denného sledovania príznakov typických pre ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka).
 • Zákaz sociálnych kontaktov (napr. návšteva kina, spoločenských a hromadných podujatí).
 • Zákaz cestovania.
 • Izolácia v domácom alebo nemocničnom prostredí podľa individuálneho posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe, prítomnosť osôb s rizikovými faktormi pre získanie infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia a pod.
 • Obmedzenie pracovnej činnosti, návštevy školy.
 • V prípade objavenia sa príznakov okamžité telefonické hlásenie ošetrujúcemu lekárovi a územne príslušnému regionálnemu hygienikovi.

viac sa dozvite n astránke :www.korona.gov.sk/#precautions

 

 

Prerušenie prevádzky MŠ

V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19 sa na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje prevádzka MŠ  od 16.marca 2020 do odvolania.

Ďalšie informácie nájde na web  stránke mesta: www.moldava.sk/sk/uradne-oznamy/informacie-pre-rodicov-ziakov-a-deti-ms/

 

 

Usmernenie k voľbám Rady školy         

 
 

Vedenie škôl

 

ZŠ, Severná 21

MŠ, Hviezdoslavova 17        

ZŠ, ČSA 15                          

MŠ, Severná 19

 

045 01 Moldava nad Bodvou

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa       Naše číslo             Vybavuje/linka                            Moldava nad Bodvou

                                                                   Mgr.Volková/0917677130                        dňa  25. 03. 2020

                                                             

Vec

 

Usmernenie k voľbám Rady školy         

 

Mesto Moldava nad Bodvou ako zriaďovateľ uvedených ZŠ a MŠ, v zastúpení primátorom mesta JUDr. Ing. Slavomírom Borovským vydáva nasledovné usmernenie:

 

Voľby do orgánov školskej samosprávy v školách  ZŠ, Severná 21, MŠ, Hviezdoslavova 17, ZŠ, ČSA 15 a MŠ, Severná 19 

sa v plánovanom termíne   r u š i a.

 

Výzvu na voľby členov Rady školy z radov pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a zástupcov rodičov vykoná a zverejní zriaďovateľ opakovane                po ukončení mimoriadnej situácie.

 

 

 

 

S pozdravom

 

 

 

JUDr. Ing. Slavomír Borovský

            primátor mesta

 

 

                                                                                                         

 

 

Usmernenie_voľby_Rady_školy.doc (306176)

Vyhlásenie volieb do Rady školy pri Materskej škole, 

Severná 19 v Moldave nad Bodvou

 

Na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej Rady školy pri Materskej škole, Severná 19 v Moldave nad Bodvou, zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanovením vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z. z 15.04.2004 ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečí a na základe Výzvy primátora mesta zo dňa 10.2.2020 na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Severná 19 v Moldave nad Bodvou riaditeľka materskej školy

 

vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie nasledovne:

·         dvoch zástupcov pedagogických zamestnancov dňa 6.4.2020 o 16 hod.,

·         jedného zástupcu nepedagogických zamestnancov dňa 6.4.2020 o 15 hod.,

·         a štyroch zástupcov rodičov dňa 6.4.2020 o 16.30hod..

Nerušený priebeh volieb do rady školy zabezpečí mandátová a volebná komisia.

Výsledky volieb a mená zvolených kandidátov zverejní volebná komisia do 24 hodín od konania volieb. 

 

V Moldave nad Bodvou, 06.03.2020                                         Eva Tothová riaditeľka

OZNAM

Riaditeľka MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ prerušuje dochádzku a výchovno – vzdelávací proces.

Od 11.2.2020 na 5 kalendárnych dní.

Nástup do MŠ je 17.2.2020.

                                     

                                                      riaditeľka MŠ

                                                        Eva Tothová

 

 https://www.socpoist.sk/aktuality-pocas-chripkovych-prazdnin-moze-rodic-dostat-osetrovne-aj-na-zdrave-dieta/48411s68221c

Prevádzka cez jarné prázdniny –

 dočasné prerušenie prevádzky: 6.3.2020 z dôvodu metodického dňa.

 

Prerušenie prevádzky MŠ

Oznamujeme rodičom, že počas zimných prázdnin v dňoch 21.12.2019 -6.1.2020 bude prevádzka MŠ prerušená. Obnovená prevádzka bude v utorok 7.1.2020.

 

ŠARKANIÁDA

Dňa 21.10.2019 sa  jednotlivé triedy v MŠ na Ulici severnej premenili na tvorivé dielne, kde rodičia so svojimi ratolesťami zhotovovali šarkanov. Deti  s pani učiteľkami si pripravili pomôcky a to papier, kartóny, lepidlá, prírodniny. Pri výrobe šarkanov bolo veselo. Každá trieda chcela mať veľkého šarkana. Spoločne im dali ten najkrajší úsmev a najfarebnejšie mašličky. Šarkany sa premenili na nádherné diela, ktoré zdobia altánok na školskom dvore. Cieľom podujatia je stráviť s deťmi a ich rodičmi pekný deň, užiť si posledné slnečné októbrové počasie a navodiť príjemnú jesennú pohodu.

OZNAM O PRERUŠENÍ DOCHÁDZKY V MŠ

Na základe zistenia záujmu zákonných zástupcov o dochádzku detí dňa 30.10 a 31.10.2019 vám oznamujeme, že dochádzka detí v MŠ bude v uvedenom termíne prerušená.

 

Škôlkársky slávik

Dňa 11.6.2019  Bianka  sa  stala sa absolútnou víťazkou Škôlkárskeho slávika, umiestnila sa v zlatom pásme. Putovný Slávik bude v našej materskej škole celý rok.

OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

 

DOPRAVNÁ SÚŤAŽ

Tento rok sme našu dopravnú súťaž , ktorá bola dňa 30.4.2019 zamerali na dopravné prostriedky. Prišli štvorčlenné družstvá z  5 moldavských MŠ. Deti si upevnili znalosti o dopravných prostriedkoch premávajúcich po ceste, lietajúcich vo vzduchu a plávajúcich vo vode. Taktiež si zopakovali bezpečnosť pri jazde na bicykli a dôležitosť reflexných prvkov. Svoje poznatky zúžitkovali v pracovných listoch, ktoré vypracovali bez chyby. Aj tento rok nás navštívili príslušníci  mestskej a štátnej polície.  Porozprávali o svojej práci a zakončili to super zážitkom na našom školskom dvore. Tu si deti vyskúšali výzbroj policajtov a ako sa sedí v  policajnom aute. S policajtmi bola vynikajúca spolupráca a na záver rozdali deťom diplomy a malé darčeky.

 

 

VESELÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY :-)

POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA

Od 8.4.2019 do 12.4.2019  absolvuje predplaveckú prípravu  v Drienoveckých kúpeľoch 25 predškolákov. Milý prístup inštruktora Bc. Norberta Peczeho z detí odstránil všetok strach, veselo šantili a pokúšali sa o prvé plavecké tempá.Ich snaha bude ocenená mokrým vysvedčením. 

OZNAM

Riaditeľstvo MŠ na ulici Severnej 19 v Moldave nad Bodvou Vám oznamuje,že v dňoch 18.04.2019 a 23.04.2019 bude prevádzka materskej školy prerušená.

Dental Alarm

22.marca absolvovalo 33 predškolákov  prvé školenie osvetového projektu Dental Alarm. Počas štyroch školení, ktoré vedú vyškolení študenti zubného lekárstva sa deti naučia, ako sa správne starať o zuby. Aj ďalšie stretnutia budú prebiehať formou prezentácii, názorných ukážok, praktických pokusov a budú vedené zábavným a deťom blízkym prístupom. 

 

V čase jarných prázdnin náhradná MŠ,  bude MŠ s VJM - Óvoda, ČSA 15

  pre  záujemcov zo všetkých MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava n/B.  

Dňa 12.2.2019  o 16.30h sa vo veľkej sále MSKS uskutoční náš tradičný rozprávkový karneval s Tomom a Jerrym. Tešíme sa na vás.

Prešovské bábkové divadlo Babadlo nám dňa 17.1.2019 o 9.00 v priestoroch našej MŠ umožní deťom aj pedagógom spoznávať čaro bábkového divadla.

Dôraz herci kladú na výtvarné a hudobné spracovanie, prácu s bábkou.Zároveň prostredníctvom hry rozvíjajú cit pre umenie.

 

7.12.2018 so začiatkom o 15.30 h sa uskutočnia v jednotlivýách triedach Vianočné besiedky. Srdečne vás očakávame.

6.12.2018 nás v dopoludňajších hodinách navštívi Mikuláš.

27.11.2018 sa uskutoční vianočné fotenie detí.

22.11.2018 nás navštívi s kultúrnym programom plných tanca a spevu Tárajko a Popletajka.

19.11.2018 nás navštívil Ujo Ľubo, porozprával deťom rozprávku O dvanástich mesiačikoch. Vyčaril deťom úsmev na tvári , spoločne si zatancovali, zaspievali.

26.10. 2018 rodičia s deťmi v rámci Dňa výživy ochutnávali nátierky, ktoré pripravili pani kuchárky. Šikovné pani učiteľky s deťmi vytvorili ovocné taniere, zeleninové dekorácie. Príjemným popoludním sa šírila vôňa bylinkového čaju, škorice a jablkového koláča.

V rámci Európskeho týždňa športu 2018 , na pozvanie ZŠ na ulici Severnej 21 aj našu MŠ reprezentovalo družstvo na majstrovstvách Severáčikova. Ďakujeme za pekný športový zážitok.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2018

V piatok, 21. septembra 2018, si nové dopravné ihrisko na ZŠ s VJM – Alapiskola, vyskúšali aj naše deti .  Hravou formou sa dozvedeli veľa o cestnej premávke, o cyklistoch, o dopravných prostriedkoch. Zahrali sa, zajazdili si a za súťažili si.

Dopravná súťaž v MŠ 

25. apríla sa uskutočnila tradičná dopravná súťaž. Akcie sa zúčastnili všetky materské školy z Moldavy a Budulova. Medzi škôlkarov zavítali príslušníci štátnej i mestskej polície a vedúca odboru školstva. Na začiatok čakala na deti prezentácia, pri ktorej sa toho veľa naučili.Policajti ukázali deťom ich pokyny, ktoré používajú pri práci. Mali možnosť vidieť, akú výzbroj nosia pri sebe. Dokonca tí odvážnejší, si mohli vyskúšať putá.Získané informácie z prezentácie a prednášky policajtov deti ukázali aj pri kreslení a maľovaní na pracovných listoch. Pre škôlkarov bolo veľkým zážitkom sedieť v policajnom aute, vyskúšať si vysielačku a rôzne sirény.Nepriestrelné vesty patria ku výbave každého policajta. Deti ich mohli mať na sebe a cítiť sa na chvíľu ako praví policajti. 
Štvorčlenné družstvá si z tohto dňa zobrali veľa nových poznatkov, ktoré sa im v živote zídu. 
 

 

Deň Zeme v MŠ Budulov

Materská škola v  Budulove sa pri príležitosti Dňa Zeme zapojila do celoslovenského programu Dňa Zelených škôl. Našu Mš reprezentovalo družstvo 4 predškolákov. 
Škôlkari sa stretli na školskom dvore materskej školy 19. apríla.

Voda je vzácny poklad, ktorý treba chrániť. Je nevyhnutá pre život človeka. O kolobehu vody v prírode si vypočuli deti zaujímavú rozprávku. Jednotlivé materské školy si svoj vlastný aj vytvorili. Deti spolu s učiteľkou zapojili svoju kreativitu a tak vznikli jedinečné podoby kolobehu vody v prírode.

 

Ochrana lesov – zážitkové učenie v MŠ 

Príroda sa zobúdza zo zimného spánku, dni sa predlžujú a čoraz viac nás to ťahá do prírody načerpať energiu a zrelaxovať sa. V stredu, 18. apríla si zážitkovým učením deti z MŠ  priblížili tému o ochrane lesov a prírodného prostredia pred požiarmi.Práve v jarnom období hasiči vykazujú najvyšší výskyt požiarov. To, ako sa požiaru vyhnúť, ako sa v lese správať a mnoho ďalších informácii sa deti dozvedeli prostredníctvom aktivít, ktoré robili na školskom dvore. 
 

VYČISTIME SI MOLDAVU !

Aj naša MŠ sa zaregistrovala do akcie Vyčistime si Moldavu. Zraz účastníkov bude dňa 14.4.2018 v sobotu o 10.00h na školskom dvore MŠ. Trasa upratovania N. Ľ.Štúra a pod kopec. Tešíme sa na Vás.

    PRAJEME  VÁM VESELÚ VEĽKÚ NOC ! 

         

Návšteva knižnice

Dňa 27.3.2018 predškoláci navštívili mestskú knižnicu.V rámci mesiaca kníh sa deti oboznámili s výrobou knihy.Pozreli si detské ddelenie kníh.Zaujímavou časťou bolo aj rozprávanie o tom, prečoje dôležité čítanie.

 

MORENA

Morena, Morena, obi si kolená. 
Prichystáme ťa, odejeme ťa,
zapálime ťa, zhodíme ťa.
Vo vode ťa utopíme
takto ťa odprevadíme.
Nech rozkvitne zelený háj
a nech príde krásna jar.“

Dňa 23.3.2018 predškoláci odprevadili Morenu z nášho mesta. Na námestí pri fontáne básňami a spevom žiaci zo ZŠ Severná sa lúčili so zimou.Morena ako symbol smrti, chorôb a zimy skončila zapálená a hodená do rieky Bodva.

CESTA K VEDE A KU HVIEZDAM

Dňa 20.03.2018 mali možnosť deti so svojimi pani učiteľkami zúčastniť sa výletu za poznaním. Cesta síce bola krátka , pretože sa presúvali   do triedy, kde bolo nainštalované mobilné planetárium.V ňom sa dozvedeli zaujímavé informácie o hviezdach, planétach slnečnej sústavy, histórii ich vzniku o Mesiaci či Slnku a rôznych súhvezdiach. Pre deti bolo zaujímavé a netradičné, že počas rozprávky a výkladu lektora  ležali a tým boli  viac vtiahnuté do deja . Načerpávali nové vedomosti a za krátky čas zaleteli do vesmíru. Projekciou filmu  bola simulovaná nočná obloha. Vzdelávanie na spôsob hry a zábavy je pre deti vždy zaujímavé a preto ich tento systém výučby zaujal. Po prezentácii sa  mohli pýtať a spoločne s lektorom si zopakovali čo sa naučili. Pre deti je to veľmi motivujúce pretože do vesmíru sa nemôžeme ísť pozrieť. Aj vďaka takýmto moderným technológiám sa veda dostáva priamo už aj do materskej školy.

 

 

                                       
        Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy: Žiadosť 2018.doc (206848)

 


                                    
                                              informácia_zápis_2018-2019.pdf (463642)
                              

 

                                zápis_plagát_2018-2019.pdf (140,1 kB)

 

 

Predškoláci sa dňa 8.3. 2018 zúčastnili Dňa otvorených dverí v ZŠ ČSA.Spolu so psíkom a mačičkou plnili rôzne zábavné úlohy.

Oboznámili sa s prostredím školy, s pedagógmi. Pre rodičov bola pripravená prezentácia o škole.

Dňa 15.2.2018 zavítali do našej materskej školy herci z prešovského divadla Portál. 

Deti sa premenili na hercov, boli súčasťou klasických  rozprávok. Zabávali sa veľkí aj malí. 

Nechýbal spev, tanec a ani dobrá nálada.

Dňa 13. 2.2018 sa sála MSKS premenila na rozprávkovú krajinu. Scenár našej tradičnej akcie Detský karneval bol v rukách animátoriek z agentúry Babysiting .

Vďaka rodičom, ktorí pripravili pre svoje deti nádherné masky sme spoločne zažili príjemné popoludnie, plné hier, spevu tanca a zábavy.

  Zo srdca vám prajeme veľa zdravia, lásky, múdrosti a splnenie všetkých

                            túžob a tajných snov. 

                             Šťastný rok 2018!

 

 

                    

Riaditelka MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ prerušuje dochádzku a výchovno-vzdelávací proces od 16.12.2017 na 5 kalendárnych dní. Nástup do MŠ je  21.12.2017

Dňa 3. novembra sme sa zúčastnili  podujatia pri príležitosti Dňa materských škôl.Zišli  sme sa spolu s ostatnými materskými školami na Hlavnom námestí, kde sme zaspievali hymnu Dňa materských škôl, zahrali sme sa a spolu s primátorom mesta Slavomírom Borovským sme púšťali balóny symbolizujúce šťastie všetkých detí na svete.

Mestský úrad Moldava nad Bodvou - odbor školstva,Materská škola,Severná 19,Moldava nad Bodvou

organizujú Jesenný metodický deň pre učiteľov predprimárneho vzdelávania dňa 30.10.2017 v čase od 8.00 do 13.30.

Program:

Štyri úrovne predčitateľkej gramotnosti v podmienkach MŠ,praktické aktivity.

Práca s interaktívnou tabuľou v programe ActivInspire.Téma: Jeseň na poli a v záhrade.

Poruchy správania - syndrómADHD.Hry na usmerňovanie agresivity.

Prevázka materských škôl je v tento deň prerušená.

ŠKOLA V PRÍRODE

Dnes odišlo 22 detí s 3 pani učiteľkami do Šugova na Pobyt v škole v prírode.Deťom pobyt umožňuje realizovať intenzívne zážitkové učenie.Umocní priateľské vzťahy,preverí sociálnu zrelosť detí pred vstupom do 1.ročníka základnej školy.Čaká ich 5 dní naplnených bohatým programom.Želáme im pobyt plný zážitkov.

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že od 30.5.2017 bude uzavretý vchod do prvého pavilónu.Do budovy MŠ sa bude vchádzať až do odvolania cez zadný vchod pri kuchyni.Vzhľadom na prebiehajúce výkopové práce v areáli MŠ je prísny zákaz zdržiavať sa na školskom dvore MŠ.Mesto rieši havarijný stav, presknuté vodovodné potrubie spôsobilo,že celá plocha nádvoria s detským ihriskom je nestabilná a hrozí tam nebezpečenstvo zosuvu pôdy.
Ďakujeme za pochopenie.

Z dôvodu výkopových prác na školskom dvore je Juniáles zrušený. 

JUNIÁLES

Srdečne pozývame rodičov, starých rodičov , priateľov na  Juniáles.

Príde aj ujo Ľubo. Pre deti budú pripravené súťaže.

KONFERENCIA

Pani riaditeľka Eva Tothová a pani zástupkyňa Adriana Somogyiová 

sa zúčastnili 25. a 26. mája v Liptovskom Mikuláši na Celoslovenskej odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Predčitateľská gramotnosť a 23. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu , ktorú usporiadala Spoločnosť pre predškolskú pedagogiku. 

Cieľom konferencie bolo stimulovať vývin osobnosti dieťaťa predškolského veku prostredníctvom predčitateľskej gramotnosti. Priblížiť význam konceptu tlače a znalosti knižných konvencií u dieťaťa v materskej škole a rozvinúť komunikačné kompetencie dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči ako aj inšpirovať učiteľov materskej školy k tvorivým aktivitám vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

                               

PREDPLAVECKÝ VÝCVIK

Dňa 26.5.2017 ukončilo 25 detí predplavecký výcvik pre deti predškolského veku.
Cieľom výcviku bolo postupne sa oboznamovať s vodou a odstrániť strach z vody, ako aj osvojenie si elementárnych základov plávania.
Formou hry sa deti učia základom splývania, správnym pohybom paží a nôh.
Pri ukončení plaveckého výcviku deti obdržali "mokré vysvedčenie", ktoré im aj v budúcnosti pripomenie tieto krásne spolu prežité chvíle.

        

DEŇ MLIEKA

Dňa 25.5.2017  naše štvorčlenné družstvo v materskej škole na ulici Krátkej overilo svoje vedomosti o potrebe pitia mlieka a mliečnych výrobkov  s kravičkou Eliškou,   a mačičkami Pí a Pá.

 

DEŇ MATIEK

V utorok 16.5.sa triedy našej materskej školy naplnili rodičmi, starými rodičmi , aby  spolu s deťmi oslávili Deň matiek. Kultúrny program potešil srdcia prítomných .Spoločne v tvorivých dielňach si vyrobili pestrofarebné kvietky, konvičky.

 

DEŇ HYGIENY

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.

Pani učiteľke Adriane Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

     Krátky zostrih aktivít si môžete pozrieť : youtu.be/hdNI0GvgEmk

        

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!youtu.be/hdNI0GvgEmkPri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 
 
Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.
 
Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke
 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 

 

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.

 

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke

 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 

 

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.

 

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke

 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 

 

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.

 

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke

 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 

 

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.

 

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke

 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 

 

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.

 

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke

 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 

 

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.

 

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke

 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.  sme sa  zapojili do „DŇA UMÝVANIA S BUPI“ 

 

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5.5.

 

Je dôležité, aby detičky už od detstva dbali na hygienu, hravou formou žabka Bupi  detičky naučila ako sa správne umývať.Pani učiteľke

 A. Drága, ktorá detičkám deň s Bupi pripravila, ďakujeme za kreatívne nápady, krásne básničky, pesničky a bohatý žabičkovský program.

Deťom žabka Bupi odkazuje, že boli úžasné a už dnes sa teší na nich opäť pri ďalšej spoločnej zábave!youtu.be/hdNI0GvgEmk

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

zápis_plagát.doc (512512)

 

Dopoludnia 28.4.2017 bolo v našej materskej škole veľmi veselo. Tancovali sme, spievali a zabávali sa spolu s ujom Ľubom, ktorý nám porozprával hudobnú rozprávku ,,O hlúpom Janovi.,,

 

Dňa 27.4.2017 sa v našej materskej škole uskutočnila tradičná dopravná súťaž.Akcie sa zúčastnilo 

6 MŠ.Pozvanie prijali príslušníci štátnej a mestskej polície, vedúca odboru školstva Mgr.Taťjana Volková.

Cenné rady a množstvo informácií aj od príslušníkov polície obohatili program zábavného dopoludnia.

Hrou deti učíme vnímať kamarátov, dodržiavať pravidlá hier a práve takto rozvíjame ich životné postoje, ktoré potom uplatnia v dopravnom prostredí. Nie je dôležité, aby deti ovládali dopravné značky, ale aby ich vedeli vnímať v dopravnom prostredí. Našou úlohou je naučiť deti , že svojim správaním môžu ovplyvňovať svoje zdravie a zdravie iných.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

 

 

 

 

Dňa 26.4.2017 sme sa zapojili do veľkého jarného upratovania -Vyčistime si Moldavu.Deti spolu so svojimi rodičmi a pani učiteľkami zbierali odpad v oklolí materskej školy ako aj v areáli MŠ.

V stredu 26. 4. 2017 sme privítali hosťa sokoliara . Priniesol si so sebou šesť rôznych druhov denných,ale aj nočných dravcov z našej prírody aj zo zahraničia. V rámci environmentálnej výchovy sa deti oboznámili so životom a spôsobom lovu rýchleho sokola, majestátneho orla, či okatého výra. Deti boli očarené z plamienky driemavej, ktorá počúvala na meno Ester. Počas prezentácie nám dravce predviedli svoje letové schopnosti. Deťom sa vystúpenie dravcov veľmi páčilo .

 V rámci programu  Zdravé oči už v škôlke

s celoslovenským pokrytím zameraný na preventívne merania zraku v materských školách sa u nás dňa 24.4.2017 uskutočnilo skríningové meranie zrakových parametrov bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Rodičia často nedokážu u svojich detí rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy, nevedia o tom, že majú predispozície na rozvoj rôznych porúch zraku, ktoré časom môžu ich život výrazne negatívne ovplyvniť. Pritom práve včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné vyliečenie kľúčové.Deti boli odmenené plyšovou hračkou.

Dňa 30.3.2017 nás dievčenské družstvo v zložení Rebeca, Saška, Vivien a Saška reprezentovali vo viacboji všestrannosti.

Dve Sašky získali striebornú a bronzovú medailu. Blahoželáme!

Zápis do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou na školský rok 2017/2018

 

Odbor školstva MsÚ Moldava nad Bodvou oznamuje, že zápis detí                do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou pre  nasledujúci školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch:

 

02.05.2017 – utorok  až    05.05.2017 – piatok

vždy od 10,00 do 16,00 hod.

v budove materskej školy:

  na Severnej ulici 19

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (§ 3 vyhlášky MŠ SR  č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z.).

Vyplnené žiadosti o prijatie do MŠ na nasledujúci školský rok sa podávajú na každom pracovisku materskej školy do 14 dní od zápisu.

Formulár žiadosti 

- je k dispozícii v  každej materskej škole a k stiahnutiu  na www.moldava.sk .

 

Podmienky prijatia:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov jeho veku.

Prednostne sa prijíma dieťa:

a)     ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky;

b)     ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky;

c)      ktoré dovŕšilo piaty rok veku.

 

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z..

Riaditeľka materskej školy pri prijímaní detí postupuje podľa materiálu Ministerstva školstva „Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole“, ktorý bol schválený pod č. 2016-8139/442:1-10A0. Uvedený materiál je zverejnený na: https://www.minedu.sk/data/files/5982_prijimanie_do_ms.pdf

  

 

 

 

Moldava nad Bodvou, 17.03.2017                                                        

Mgr. Taťjana Volková, v.r.

                                                                                                Vedúca odboru školstva

 

 

 

SUPER TANEČNÁ ZÁBAVA

Dovoľte nám pozvať vás na Super tanečnú zábavu rodičov a priateľov materskej školy.

Dňa 17.02.2017 /piatok/ 

Hrá skupina Torpédo.

Tešíme sa na vás.

                             

OZNAM 
Oznamujeme vám, že zátvor materskej školy počas 
zimných prázdnin bude v čase od 23.12.2016 do 6.01.2017.
Nástup je 09.01.2017.
     
 
 
 

 

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach bude prevádzka MŠ, Severná 19, Moldava nad Bodvou v dňoch 15.12-19.12.2016 z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí prerušená. Obnovená prevádzka bude v utorok 20.12.2016.

Mikuláš sa aj tento rok prišiel presvedčiť do našej materskej školy, aké sú tam šikovné deti.A aby mohol Mikuláš deti odmeniť balíčkami, pochválili sa mu všetkým, čo si pre neho pripravili.

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu /SVOMEP /vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku, každoročne 4. novembra. Práve 4.novembra 1829 priekopníčka a iniciátorka výchovy detí predškolského veku grófka Mária Terézia Brunswicková otvorila na Slovensku prvú detskú opatrovňu. Tento sviatok sa stáva tradíciou aj materskej školy Veselá zebra na Severnej ulici. Aktivitou ,ktorou deti prezentovali Deň materských škôl bola tvorivá dielňa, kde spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi, súrodencami, kamarátmi a pani učiteľkami zhotovili z prírodnín svojho triedneho šarkana.V altánku na školskom dvore vystavili triedy svojich šarkanov a všetci spoločne zaželali materskej škole všetko najlepšie.

Vážení rodičia, oznamujeme vám,že narodeninové a meninové oslavy detí zorganizujú pani učiteľky v triedach vhodnými metódami, formami (hry, pesničky, kresba..).Z morálneho a etického hľadiska vás prosíme,aby ste nenosili sladkosti, torty ani ovocie.Ďakujeme za pochopenie.

Čo Vaše dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ:

Dieťa potrebuje predovšetkým vašu podporu, pozitívny prístup, aby sa do materskej školy tešilo. Stretne sa tu s novými kamarátmi, s pani učiteľkami, ktoré sa na každé nové dieťa tešia a pomôžu mu zvládnuť počiatočnú neistotu.

 Do MŠ si dieťa prinesie:

•fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa

•potvrdenie od lekára

• paplón, vankúš,  posteľnú bielizeň ,pyžamo

• prezúvky /(klasické – pevné, zdravotné ,nie vsuvky/

• toaletný papier 4 kusy

• hygienické vreckovky 2 balíčky po 10 kusov

• papierové servítky 2 balíčky

• malý uterák s uškom

• náplň tekuté mydlo 1liter

• vešiak do skrinky

• hrebeň  /so šnúrkou na zavesenie /

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci :-)
 

 

zápis.png (323 kB)

žiadosť na stiahnutie Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa.doc (189440)

Vzhľadom na novelu školského zákona, týkajúcu sa § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla a zároveň na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, aby bola zabezpečená nadväznosť zápisov do základnej školy a následne do materskej školy a aby bolo možné pri prijímaní detí zabezpečiť voľné kapacity pre deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky oznamujeme, že prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne od 30.apríla 2016 do 31.mája 2016. Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ budú vydané najneskôr do 30.06.2016. Dieťa do MŠ je možné prijať na akúkoľvek dobu, ktorú v žiadosti uvedie zákonný zástupca. Ak v žiadosti nebude uvedená doba, dieťa sa do MŠ prijíma na celé predškolské obdobie a rozhodnutie sa vydáva len raz. Podmienky a kritéria prijímania detí určuje riaditeľ MŠ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste (na internetovej stránke, v novinách…). Vo vzťahu k materským školám pri prijímaní detí neplatia školské obvody (ako ich poznáme pri základných školách) a prijatie dieťaťa nemožno explicitne viazať na trvalý pobyt v danej obci, mestskej časti, v ktorej sa nachádza predmetná materská škola. Riaditeľ materskej školy nesmie ako podmienku prijatia dieťaťa stanoviť napr. trvalý pobyt, zamestnanosť rodičov/zákonných zástupcov. V zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do MŠ prijímajú deti spravidla od 3. rokov do 6 rokov veku.1.11. Podmienky prijímania Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. V prvom rade riaditeľ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; môžeme ich nazvať aj „zákonné podmienky“: - prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, - deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, - deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy. Ostatné podmienky zverejňuje riaditeľ na viditeľnom mieste a má ich samozrejme zakomponované aj v školskom poriadku materskej školy. Prijímanie dieťaťa nemožno explicitne viazať na trvalý pobyt v danej obci/meste, mestskej časti, v ktorej sa nachádza predmetná materská škola. Kompetencia určiť ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy je platnými právnymi predpismi ustanovená len pre riaditeľa materskej školy a nie pre zriaďovateľa.

 
Koniec četovej konverzácie
 

 

 

Výsledky_volieb_zástupcov_do_Rady_školy_za_rodičov_žiakov.docx (12469)

Výsledky volieb do Rady školy 

Výsledky volieb zástupcov do Rady školy za rodičov detí

 

Voľby prebehli 7. 4.2016 o 16, 00 hod.

 

Volieb sa zúčastnilo 31 rodičov

Počet vydaných volebných lístkov  : 31

Počet odovzdaných volebných lístkov : 30

Počet platných volebných lístkov : 30

Počet neplatných volebných lístkov : 0

 

Získané hlasy:

1.  Mgr. Beáta DUBINSKÁ – 14 hlasov

2.  Anna LAGOSZOVÁ – 13 hlasov

3.  Nadežda NAĎOVÁ – 3 hlasy

4.  Zuzana SZELESOVÁ – 1 hlas

5.  Mária SZABÓOVÁ – 13 hlasov

6.  Peter ŠALÁTA – 8 hlasov

7.  Ing. Štefan VÁVRA – 12 hlasov

8.  Zuzana WEISER – 3 hlasy

9.  Iveta KLAJBEROVÁ – 15 hlasov

10. Miroslav SOTÁKOVÁ – 2 hlasy

11. Helena URBANSKÁ – 2 hlasy

 

 

Za členov Rady školy zastupujúcich rodičov boli  zvolení:

 

1. Iveta KLAJBEROVÁ

2. Mgr. Beáta DUBINSKÁ

3. Mária SZABÓOVÁ ( zvolená žrebovaním z 2 kandidátov s rovnakým počtom hlasom)

 

Výsledky volieb zástupcov do Rady školy za pedagogických zamestnancov školy:

 

1 . Judita SUSNYÁKOVÁ

2.  Viera ŠTARKOVÁ

Výsledky volieb zástupcov do Rady školy za nepedagogických zamestnancov školy:

 

1. Eva KUKURICÁSOVÁ

 

Blahoželáme novozvoleným členom Rady školy.

 

OZNAM

Riaditeľ MŠ oznamuje ,že voľba zástupcov rodičov do Rady školy bola neplatná.Nezúčastnila sa nadpolovičná väčšina rodičov.V zmysle platných predpisov a zákonov je potrebné voľbu zopakovať v druhom kole , ktoré sa uskutoční dňa 7.4.2016 o 16.00 v priestoroch Vláčikovej triedy.

Návrh kandidátov na člena do Rady školy pri MŠ Severná 19 v Moldave nad Bodvou

 

1. Mgr. Beáta Dubinská

2. Anna Lagoszová

3. Nadežda Naďová

4. Zuzana Szelesová

5. Mária Szabóová

6. Peter Šaláta

7. Ing. Štefan Vávra

8. Zuzana Weiser

9. Iveta Klajberová

10. Miroslava Sotáková

11. Helena Urbanská

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane

2-_škôlka.pdf (314659)

 

Návrh kandidáta do rady školy

navrh kandidáta.docx (13267)

Vážení rodičia!

 

Na základe výzvy mesta Moldava nad Bodvou a v zmysle platných predpisov a zákonov je potrebné zvoliť do 8.4.2016 troch zástupcov rodičov do Rady školy pri Materskej škole Severná 19 v Moldave nad Bodvou. Každý zákonný zástupca dieťaťa má právo voliť a byť zvolený do Rady školy. ( 1 hlas bez ohľadu na počet detí).

 

Voľby sa uskutočnia dňa 6.4.2016 ( streda) v čase o16.00hod. v priestoroch prvého pavilónu na prízemí.

Voľba do Rady školy sa uskutoční nasledovne:

 

Do  5.4.2016 do 12.00 hod. je potrebné doručiť riaditeľstvu MŠ návrh na kandidatúru a súhlas kandidáta s kandidatúrou do Rady školy. / formulár sa nachádza na webovej stránke MŠ a na nástenkách v šatniach detí, u riaditeľky MŠ.

 

5.4.2013o 13.00 hod zverejní mandátová komisia mená kandidátov do Rady školy.

/ mená kandidátov budú zverejnené na webovej stránke školy a na nástenkách v šatniach./

 

6.4.2016 (  v stredu ) sa uskutočnia voľby do Rady školy za rodičov v priestoroch prvého pavilónu  na prízemí.

 

Voľby prebehnú v priamych voľbách tajným hlasovaním v priestoroch prvého pavilónu na prízemí  v stanovenom čase vhodením hlasovacieho lístka do urny a podpisom voliča do zoznamu voličov.

 

7.4.2016    zverejnenie výsledkov volieb volebnou komisiou na webovej stránke školy a na nástenke v šatniach  materskej školy.

 

 

V Moldave nad Bodvou ,dňa 30.03.2016

 

 

Volebná komisia:  Mária Szabóová 

                            Mgr. Andrea Szamecová

                            Sylvia Zakarová     

   Mandátová komisia: Anna Urbanová

                                         Viera Štarková

                                           Ing. Attila Zajdek                                                   

 

Riaditelka MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ prerušuje dochádzku a výchovno-vzdelávací proces od 08.03.2016 na 5 kalendárnych dní. Nástup do MŠ je  14.03.2016

oznamy

Deň materských škôl

04.11.2015 17:00
Pri príležitosti vyhlásenia sviatku Dňa materských škôl na Slovensku sa aj naša materská škola zapojila dnes dopoludnia do plnenia aktivít v amfiteátri nášho mesta.  

Čarovný les v ZŠ Severná

27.10.2015 16:09
 V rámci Európskeho dňa rodiny a školy sa zúčastnili dňa 23. októbra naši predškoláci v ZŠ Severná. Veselými a zábavnými hrami pod názvom „Čarovný les“ich čakali v telocvični zaujímavé aktivity. Športovalo sa, tancovalo sa, spievalo sa, hralo sa a zabávalo. Pre...

Lienka Lenka u nás

23.10.2015 07:20
Dňa 22.10.2015 boli u nás na návšteve deti z II.ZŠ Severná 21, ktoré nám zahrali rozprávku o Lienke Lenke. Pozvali naše deti aj s rodičmi na IV. Európsky týždeň rodiny a školy , ktorý sa uskutoční dnes 23.10.2015 v priestoroch ZŠ Severná.Ďakujeme za pekný zážitok.

Deň starých rodičov

13.10.2015 13:28
V mene detičiek, celého kolektívu materskej školy Veselá zebra Vám, milí starí rodičia prajeme veľa zdravíčka, lásky a pohody v kruhu svojich najbližších.

Aktivizujúce metódy vo výchove evalvácia

24.09.2015 12:29
Naša MŠ  bola  ako jediná v Moldave n/B zapojená do pilotnej fázy projektu AMV.Dnes dopoludnania v Lietadielkovej triede si pozrela edukačné aktivity  pani Mgr. Mária Tóthová , ktorá v spolupráci s Mgr. A. Somogyiovou a Mgr. A. Szamecovou vyhodnocovala stav kvality, efektívnosti...

ETM

22.09.2015 13:21
Deň bez áut smile – emPri CVČ predškoláci strávili dopoludnie pri zaujímavých aktivitách: -kreslili na asfalt dopravné prostriedky, súťažili,vypočuli si prednášku o bezpečnosti na cestách a odvážne sa spúšťali v hrade. Deti sa cítili príjemne.V piatok jednou z aktivít bola aj maľba zebry pri...

Celoškolské rodičovské združenie

16.09.2015 13:36
Dňa 17.09. /štvrtok/ sa o 16.00h uskutoční celoškolské rodičovské združenie vo Vláčikovej triede.

Deň otvorených dverí v CVČ

16.09.2015 13:35
14.9.predškoláci spolu so svojimi pani učiteľkami boli v Cvrčku, teta Marika, Katka a ujo Martin nám predstavili hudobný a pohybový krúžok,deti boli zvedavé a aktívne,do krúžkov je ešte možnosť sa prihlásiť

Týždeň mobility

16.09.2015 13:33
V rámci Týždňa mobility sme sa zúčastnili s predškolákmi na akcii Beh pre každého,beh pre všetkých.

Fazuľový festival

14.09.2015 13:28
V sobotu 12.9. sa naše desaťčlenné družstvo zúčastnilo amatérskej súťaže vo varení.Bola to naša premiéra. V celkovom hodnotení sme obsadili pekné 4 miesto . Fazuľový festival organizovalo MsKS v Moldave n /B.

Aktivizujúce metódy vo výchove

14.09.2015 13:03
Naša MŠ sa zapojila do projektu Aktivizujúce metódy vo výchove, ktorý trval 30 mesiacov.  Dňa 10.9.2015 v Košiciach boli na záverečnej skúške pedagógovia J. Susnyáková, Mgr. A. Szamecová, Mgr. A. Somogyiová. Prezentovali  svoju záverečnú prácu pred trojčlennou komisiou ,záverečný pohovor...

Čo potrebuje dieťa do MŠ

26.08.2015 10:38
O POTREBUJE  DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY   Doklady:   hneď prvý deň nástupu    Potvrdenie od lekára( nie staršie ako 3 dni) Fotokópiu karty poistenca dieťaťa Splnomocnenie o preberaní dieťaťa ( stiahnuť  tlačivo...

Návšteva u prvákov

24.06.2015 17:12
S predškolákmi sme boli na návšteve u prvákov v ZŠ na Severnej ulici. Mali sme možnosť sledovať program ,v ktorom nám prváci odprezentovali svoje nové vedomosti o číslach,písmenách abecedy,zacvičili veselú hudobnú rozcvičku a obdarovali predškolákov klobúkmi,ktoré vytvorili. Stretli sme sa s...

Divadlo Theátrum z Rožňavy

10.06.2015 21:17
Rozprávku ako psíček s mačičkou piekli tortu dnes dopoludnia predstavili hravou, interaktívnou formou herci z divadla Theátrum z Rožňavy.Tešíme sa na ďalšie predstavenie v novom školskom roku.

Broskyňové kráľovstvo

04.06.2015 13:29
Deti navštevujúce ZUŠ zahrali aj našim predškolákom divadelné predstavenie Broskyňové kráľovstvo.Ďakujeme za pekný kultúrny zážitok.

Predplavecká príprava

02.06.2015 16:12
  Pod odborným vedením plaveckého inštruktora v ZŠ Buzica a pedagogickým dozorom učiteliek materskej školy absolvujú naši predškoláci  tento týždeň predplaveckú prípravu.Cieľom predplaveckej prípravy je oboznámiť deti s vodou, odstrániť strach z nej, osvojiť si elementárne...

Krásny MDD

31.05.2015 16:52
Zajtra je veľký sviatok detí. Zaspievame o slniečku, o lete, aby bolo dobre deťom na svete.

Deň mlieka

26.05.2015 18:45
V rámci Svetového dňa mlieka sa dňa 25.mája 2015 štvorčlenné družstvo našej MŠ zúčastnilo osláv Dňa mlieka v II. MŠ Stonôžka. Aby deti pomohli kozičke, ktorú líška vyhnala z domčeka, súťažné družstvá z jednotlivých materských škôl  plnili vedomostné a zábavné úlohy....

Deň matiek

07.05.2015 09:25
Druhá májová nedeľa je už onedlho tu a v tento krásny deň je Deň matiek, kedy majú sviatok všetky mamičky.  Je to výnimočný čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Aj naše deti vyjadria svoju lásku spevom,...

Lesníci a predškoláci

23.04.2015 17:12
Dnes dopoludnia na našom školskom dvore  lesníci z Košíc pripravili pre našich predškolákov environmentálne aktivity. Deti s nadšením plnili dané úlohy na jednotlivých stanovištiach. Boli odmenené vymaľovankou a pexesom. Môžu spoznávať obyvateľov lesa práve prostredníctvom obrázkov pexesa. Les...
Záznamy: 1 - 20 zo 94
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

oznamy

Deň materských škôl

04.11.2015 17:00
Pri príležitosti vyhlásenia sviatku Dňa materských škôl na Slovensku sa aj naša materská škola zapojila dnes dopoludnia do plnenia aktivít v amfiteátri nášho mesta.  

Čarovný les v ZŠ Severná

27.10.2015 16:09
 V rámci Európskeho dňa rodiny a školy sa zúčastnili dňa 23. októbra naši predškoláci v ZŠ Severná. Veselými a zábavnými hrami pod názvom „Čarovný les“ich čakali v telocvični zaujímavé aktivity. Športovalo sa, tancovalo sa, spievalo sa, hralo sa a zabávalo. Pre...

Lienka Lenka u nás

23.10.2015 07:20
Dňa 22.10.2015 boli u nás na návšteve deti z II.ZŠ Severná 21, ktoré nám zahrali rozprávku o Lienke Lenke. Pozvali naše deti aj s rodičmi na IV. Európsky týždeň rodiny a školy , ktorý sa uskutoční dnes 23.10.2015 v priestoroch ZŠ Severná.Ďakujeme za pekný zážitok.

Deň starých rodičov

13.10.2015 13:28
V mene detičiek, celého kolektívu materskej školy Veselá zebra Vám, milí starí rodičia prajeme veľa zdravíčka, lásky a pohody v kruhu svojich najbližších.

Aktivizujúce metódy vo výchove evalvácia

24.09.2015 12:29
Naša MŠ  bola  ako jediná v Moldave n/B zapojená do pilotnej fázy projektu AMV.Dnes dopoludnania v Lietadielkovej triede si pozrela edukačné aktivity  pani Mgr. Mária Tóthová , ktorá v spolupráci s Mgr. A. Somogyiovou a Mgr. A. Szamecovou vyhodnocovala stav kvality, efektívnosti...

ETM

22.09.2015 13:21
Deň bez áut smile – emPri CVČ predškoláci strávili dopoludnie pri zaujímavých aktivitách: -kreslili na asfalt dopravné prostriedky, súťažili,vypočuli si prednášku o bezpečnosti na cestách a odvážne sa spúšťali v hrade. Deti sa cítili príjemne.V piatok jednou z aktivít bola aj maľba zebry pri...

Celoškolské rodičovské združenie

16.09.2015 13:36
Dňa 17.09. /štvrtok/ sa o 16.00h uskutoční celoškolské rodičovské združenie vo Vláčikovej triede.

Deň otvorených dverí v CVČ

16.09.2015 13:35
14.9.predškoláci spolu so svojimi pani učiteľkami boli v Cvrčku, teta Marika, Katka a ujo Martin nám predstavili hudobný a pohybový krúžok,deti boli zvedavé a aktívne,do krúžkov je ešte možnosť sa prihlásiť

Týždeň mobility

16.09.2015 13:33
V rámci Týždňa mobility sme sa zúčastnili s predškolákmi na akcii Beh pre každého,beh pre všetkých.

Fazuľový festival

14.09.2015 13:28
V sobotu 12.9. sa naše desaťčlenné družstvo zúčastnilo amatérskej súťaže vo varení.Bola to naša premiéra. V celkovom hodnotení sme obsadili pekné 4 miesto . Fazuľový festival organizovalo MsKS v Moldave n /B.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Darujte nám 2 % z dane

veselazebra.webnode.sk/tlaciva/a2-dane/

ĎAKUJEME